inwestycje.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
inwestycje.blog.bielsko.pl/rss
strona główna - inwestycje.blog.bielsko.pl

Komentarzy (14)

Ciężkie losu koleje

  
Niedawno Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Plan rozwoju kolei w województwie śląskim", który zawiera listę rankingową inwestycji, które mają otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na 5. miejscu tejże listy znalazła się rewitalizacja 11,9 km linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała Główna. Szacowana wartość inwestycji to 56 mln zł (przy 85-procentowym dofinansowaniu unijnym). Zakłada się, że przetarg na roboty budowlane miałby być ogłoszony w 2. kwartale 2018 roku, a zakończenie w 3. kwartale 2020 roku. Umieszczenie inwestycji na liście rankingowej nie jest jednak gwarancją jej realizacji. Główny problem polega na tym, że może zabraknąć środków finansowych, które alokowane są w ramach RPO na inwestycje kolejowe, gdyż całość dostępnych środków zamknie się w kwocie 113 mln euro wkładu unijnego. Cztery projekty wyprzedzające na liście rankingowej rewitalizację linii 117 już wykorzystują tę kwotę.

We wspomnianym „Planie rozwoju kolei..." nie znalazła się inna, przygotowywana od dawna inwestycja, polegająca na rewitalizacji linii kolejowej nr 139 (E65) odc. Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Zwardoń granica państwa (jest to część większego przedsięwzięcia pod nazwą: Modernizacji linii kolejowej E65-Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa). Wynika to z faktu, że sfinansowanie tego przedsięwzięcia planuje się z innego unijnego instrumentu - z transgranicznego CEF Łącząc Europę. Pozyskanie środków z tego źródła nie jest pewne - projekty uzyskujące dofinansowanie wybierane są przez Komisję Europejską spośród setek zgłoszonych przez państwa członkowskie UE.

Jeszcze parę lat temu analizowano 3 warianty rewitalizacji (a w zasadzie rozbudowy) tej linii kolejowej. Całkowicie zarzucono pomysł budowy na tym odcinku Kolei Dużych Prędkości. Drastycznie ograniczono także zakres planowanego przedsięwzięcia - zgodnie ze Studium Wykonalności, ze względu na nieracjonalność ekonomiczną, realizacja tej inwestycji ograniczy się jedynie do odcinka Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała Lipnik. Do realizacji przez inwestora proponowany jest wariant 1, który przewiduje przebudowę linii kolejowej pozwalającej na podniesienie prędkości do 160 km/h (dopuszcza się ograniczenia prędkości do 80-120 km/h w miejscach, gdzie przebudowa do 160 km/h będzie niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie).

Obie omawiane inwestycje kolejowe zawarte są w Kontrakcie Terytorialnym, czyli umowie pomiędzy rządem a województwem śląskim oraz w przyjętym w tym tygodniu przez rząd „Programie dla Śląska" (właśc. „Śląsk 2.0 - Programie wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej"). W przypadku tych dwóch linii kolejowych obecnie trwa proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

To jednak nie koniec planów PKP związanych z Bielskiem-Białą. W najbliższych miesiącach z krajobrazu miasta zniknie 19 budynków i instalacji kolejowych. Wśród najbardziej znaczących znajdą się przystanki kolejowe Lipnik, Mikuszowice, Leszczyny i Bielsko-Biała Górne.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny zostać wykonane najdalej do 31 stycznia 2016 roku (część zniknie już w sierpniu 2015). W sumie, w skali całego kraju wyburzonych zostanie ponad 2000 obiektów i instalacji kolejowych. Koszt całości prac szacowany jest na 17 mln zł.

Rewitalizacja trasy E65, plan orientacyjny:

Wariant 1 (przebieg na terenie Bielska-Białej):


W ramach tej samej uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, w której przyjęto „Plan rozwoju kolei w województwie śląskim" uchwalono analogiczny plan dla dróg wojewódzkich. Zakłada on, że inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej (ciąg ulic Międzyrzecka i Cieszyńska) otrzyma dofinansowanie w ramach RPO. Szacowany całkowity koszt inwestycji to: 276,7 mln zł (w tym 85% dofinansowania unijnego). Pierwszy z przetargów na roboty budowlane w ramach tego przedsięwzięcia ma być ogłoszony w lutym 2016 roku, zakończenie całości prac przewidywane jest na czerwiec 2019 roku.

2015-07-05 | Dodaj komentarz
Yanek
2015-07-06 10:25:21
Czy wiadomo jakie to jeszcze budynki idą do wyburzenia oprócz wymienionych budynków stacji kolejowych? I czy nieużywanie bocznice kolejowe na stacji kolejowej Bielsko-Biała Główna też będą demontowane?
inwestycje
2015-07-06 12:27:01
@Yanek: proszę, oto cała lista: http://i.imgur.com/rMI68YT.png / wyburzane będą tylko budynki, bez bocznic kolejowych / bocznice częściowo będą rozbierane podczas rewitalizacji linii kolejowej
100%BB
2015-07-06 15:17:58
Hahaha przecież do 10 lat bez żadnych inwestycji, oni rozwalą wszystkie połączenia kolejowe przechodzące przez Bielsko-Białą! Wygląda na to że linia kolejowa BB-Kalwaria, podzieli los linii BB-Cieszyn. Zostanie nam ostatni szlak kolejowy do Katowic i rozpadająca się jako ostatnia infrastruktura kolejowa w kierunku Zywiec-Zwardoń. To wszystko jako tako wygląda tylko na papierze, a realia sa takie, że każda inwestycja jest zagrożona! Zostanie tylko transport drogowy bez względu jaka cena bedzie na stacjach benzynowych. Jedyna nadzieja, w tym że zmiana władzy na Wiejskiej wymusi m.in. zmiany kolejności projektów wybranych do finansowania z UE, albo zmienią możliwości ich dofinansowania z unijnego na zadanie własne czyli kasa z PKP albo z budżetu państwa! No to nas hanysowo dotarło .... z woli państwa i województwa, rozwalają nam połączenia komunikacyjne z regionem i reszta kraju. W trójmieście mają drogi, szlaki kolejowe, lotniska pasazerskie oraz dostęp do morza, a w Bielsku-Białej i powiatach, zostaną jedynie drogi szybkiego ruchu z płatnymi obwodnicami i kto wie czy paliwo zawsze będzie takie tanie jak obecnie.
inwestycje
2015-07-06 16:47:49
@100%BB: pytanie, czy miasto lobbowało za połączeniami kolejowymi; mam nieodparte wrażenie, że nie...; skupiono się na Cieszyńskiej, Krakowskiej/Żywieckiej i Szpitalu Onkologicznym, odpuszczając kompletnie transport szynowy
maras49
2015-07-06 20:33:08
Myślałem, że chociaż w tych działaniach zaplanowana będzie kładka dla pieszych np. wspólna dla ulic Kołłataja i Inwalidów, bo o drugim poziomie z Sempołowskiej z powodów technicznych na razie można odpuścić, chyba że coś znów wyburzą. Nie miałem dobrego zdania o służbach inwestycyjnych kolei dawniej, a teraz jak czytam, to nadal.
100%BB
2015-07-06 21:27:19
Wydaje się ze sprawa kolei to powinna być sprawa całego regionu Podbeskidzia, nie tylko Bielska-Białej, a wygląda to tak jakby nikomu ze śląska i części małopolski nie zależało na modernizacji szlaków kolejowych. A przecież teraz sa ostatnie pieniądze, dopóki są pieniądze, potem PKP znowu zostanie bez gotówki.... i będzie jak przed wejsciem do UE, brak pieniędzy na wszystko dosłownie. Co do przetargu na linię BB-Kalwaria do granicy woj sląskiego, to uwazam jest szansa, ze z innychprzetargów ( oszczędności ) te 85 milionów uda się wygospodarować. Pytanie czym i kim będzie UE i waluta euro do roku 2020, bo jak widzę tą politykę to mam obawy, ze Polska, nie wykorzysta wszystkich środków w latach 2015-22. To co województwo i region zawalili to brak środków pomocowych na kolej w latach 2007-13. A teraz pozostaje bitwa, kto co przejmie, a czy to zostanie zrealizowane to już osobny temat.
miras
2015-07-06 22:08:08
Komunikacja w tym mieście i regionie jest zarządzana jak na jakiejś prowincji trzeciego świata. Jeżdżą tylko małe, rozklekotane busy jak w afryce. Kolej powinna stanowić kręgosłup komunikacji, w szczególności w takim mieście jak Bielsko. Tutaj tory kolejowe przebiegają z północy na południe i ze wschodu na zachód. Niejedno miasto tej wielkości, może nam pozazdrościć takiej sytuacji, a włodarze nie chcą tego wykorzystać. Do tego Bielsko w ogóle nie współpracuje z gminami sąsiednimi i z sąsiednimi powiatami. Tak jakbyśmy byli samotną wyspą na oceanie.
Adi
2015-07-07 10:36:30
Naprawianie przez .. wyburzanie. Naprawdę aż się w żyłach ciśnienie podnosi gdy słyszę o kolejnych pomysłach "specjalistów" tej ekipy. A jakiego nowosłowia tym razem użyto - #wygaszanie? Gdzie są samorządowcy z tego miasta, co nie potrafią walczyć o swoje miasto i swój region? Zamiast lobbować chociaż za trasą Cz-Dz -> B-B -> Żywiec -> Zwardoń, żeby zrobić ją dwutorową, z prędkością choćby 100km/h, to chyba zapadli się pod ziemię. Przecież już teraz na dworcu w B-B rzadko kiedy widać pociąg!
Yanek
2015-07-08 08:53:35
Bardzo dziękuję za listę. Co do wcześniejszych wypowiedzi uważam że powinna jednak zostać wykorzystana możliwość komunikacji w wielu kierunkach, zwłaszcza że na przykład w kierunku Cieszyna czy Kęt busy jeżdżą przepełnione, i według widzimisie prywatnych przedsiębiorców (kursy tylko w roku szkolnym ale i tak bez niedziel i sobót w wakacje ograniczone kursy mimo ludzi pracujących). Faktycznie inwestycje są koniecznie ale zaprzestanie lobbowania przez miasto i powiaty dookoła może doprowadzić do faktycznej likwidacji linii kolejowych co ma obecnie miejsce w zachodniej Polsce. Co do wyburzeń PKP zajmuje ogromny teren w centrum miasta który jest atrakcyjny i można go zwolnić na inwestycje. Poza tym utrzymanie i zabezpieczenie budynków też kosztuje. Najbardziej obawiałem się wyburzeń budynków typu stacja BB Wschód lub Wapiennica bo to oznaczało by pierwszy krok do faktycznej likwidacji.
100%BB
2015-07-08 13:36:38
Dziwię się czemu województwa decydują o tym jaka bedzie rola szlaków kolejowych w regionie. Przecież to jest majątek i działka PKP. Lobbing to jedno ale jeżeli ci którzy decydują podjęli już dawno decyzje, to co można, przyjść z karabinem czy granatem do urzedu marszałkowskiego aby wymuszać oczekiwane decyzje? W kadencji 2010-14 było wiele spotkań i konsultacji dotyczących rozdania unijnego na lata 2014-20 w tym inwestycje w kolej. W UM w BB, było przecież kilka lat temu spotkanie urzędników z Katowic z władzami miasta, a na balkonie i w ratuszu dało się zauważyć miłośników kolei, którzy walczyli o przywrócenie połączenia z Cieszynem. Prawda jest taka, ze aby komuś dać muszą komuś zabrać. Myślę, że sprawa inwestycji kolejowych już dawno była podzielona i załatwiona. Na pewno na inwestycje wpływa fakt, że tylko 139 jest linią I klasy o znaczeniu państwowym, a i tak II etap inwestycji na Podbeskidziu umieszczony na szarym końcu w województwie.
fack
2015-07-09 08:32:09
@inwestycje: A czy czasem część z tych burzonych budynków przez PKP nie są wpisane do rejestru zabytków?? A jeżeli nie są, to czy aby na pewno tam nie powinny się znaleźć??
100%BB
2015-07-12 13:04:54
Oto przyczyna tak trudnej sytuacji inwestycji w koleje na Podbeskidziu, Górny Sląsk postawił na drogi, mimo że w RPO 2014-20 nacisk miał zostać położony na rozwój sieci i szlaków kolejowych, władze woj, śląskiego postawiły na 39 projektów drogowych a tylko 6 na inwestycje kolejowe. Na koleje przeznaczono 152 miliony euro czyli ponad 600 milionów złotych w tym rewitalizację w czym zawierają sie pierwsze 3 projekty. Niestety linia kolejowa 117 jest dopiero na 2 pozycji oczekującej na dofinansowanie Bielsko-Biała-granica woj. śląskiego. Zwraca uwagę wysoki koszt budowy-remontu 1 km odcinka linii kolejowej wyliczony na 5-6 milionów pln jak w przypadku remontu linii dwutorowych a koszty powinny być około 40-50% niższe. Cieszyn dopiero zapłaci za brak walki o woj bielskie w czasie reformy administracyjnej za AWS-UW. Ich projekt Cieszyn-Zebrzydowice, jest na ostatnim 6 miejscu na liście, praktycznie bez szans na dofinansowanie w chwili obecnej, a jeżeli dodamy odłożenie na półkę planów rewitalizacji linii 190, wypada zapytać tych z Cieszyna czy o takie województwo walczyliście? Cieszyn jako pierwszy odczuje co znaczy brak połączeń kolejowych do Bielska-Białej i reszty kraju. W chwili obecnej wypada aby ośrodki kontrolne w państwie zainteresowały się sytuacją czemu i dlaczego obliczono tak wysoki koszt modernizacji 1 km torów zawyżony o 80-100% ..... Niestety porażka będzie też lista drogowa, z 39 projektów przy obecnych pieniądzach 1025 mln euro czyli ponad 4 miliardy pln, z listy zostanie wykonanych tylko 6 projektów. Kto to przygotował, kto to obliczał? Górny Sląsk jak zwykle poniesie klęskę inwestycyjną i finansową. Niech przykłądem nieudolności woj, sląskiego będzie utopienie setek milionów złotych w były stadion narodowy w Chorzowie, za te setki milionów złotych już dawno zrewitalizowano by linie kolejowe na samym tylko Podbeskidziu, bez wkładu finansowego z UE. Podliczono że na stadion śląski jak go zakończą wydane zostanie ( w ciągu 20 lat prac ) około 866 milionów złotych. A ile idzie na koleje w ramach RPO 2014-20?
100%BB
2015-07-12 13:16:44
Uściślę nieco swój komentarz. Inwestycje z RPO w linie kolejowe to szansa dla 3 pierwszych projektów z listy tzw. rankingowej. Kolejne 3 są na liście oczekującej w tym 5 linia 117- BB-Kalwaria ( do granicy województwa slaskiego ) oraz 6 projekt linia nr. 90 Zebrzydowice - Cieszyn. Brakuje planów inwestycyjnych na liniach 190-Bielsko-Biała-Cieszyn oraz szlak Zywiec do granicy woj. sląskiego w kierunku Suchej Beskidzkiej. Ogólnie śląska katastrofa!
pioma
2015-08-20 10:49:48
Z dokumentacji wynika, że na odcinku B.-B. Gł. – B.-B.Lipnik PLK planuje dołożyć drugi tor. Gdym był na miejscu władz Bielska-Białej i poważnie traktował zwiększenie roli transportu zbiorowego, to naciskabym na inwestora, żeby zaplanował dodatkowy przystanek na wysokości teatru. Pozostawienia przejścia przez tory z ul. Kołłątaja jest złym pomysłem. Nalegałbym, żeby zaplanować przejście podziemne, dzięki czemu perony na tym dodatkowym przystanku miałyby wymaganą długość. To jest okazja, której nie powinno się zmarnować.

W wielu lokalnych mediach pojawiła się dzisiaj informacja, że rząd na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach przyjął „Program dla Śląska" (właśc. „Śląsk 2.0 - Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej"). Według informacji medialnych ów Program zakłada przesunięcie dwóch kluczowych dla regionu dróg ekspresowych z listy rezerwowej (która zakłada realizację inwestycji na niej się znajdujących jedynie pod warunkiem uzyskania dodatkowego finansowania, np. w postaci oszczędności poprzetargowych) projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 na listę podstawową, czyli taką, która zapewnia finansowanie budowy tych dróg. Niestety, nie jest to prawda - przyjęty dziś program niczego takiego nie przewiduje. W żaden sposób nie jest wspomniane owo przesunięcie tych dwóch inwestycji na listę podstawową.

Weryfikując informacje na blogu zawsze staram się opierać na dokumentach oficjalnych, a nie na prasowych relacjach. Zerknijmy zatem do źródła. W rzeczonym programie jest zapis mówiący, że w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowane będą następujące inwestycje drogowe [S1, S69, A1...]. Taki zapis, w języku urzędniczym absolutnie nie oznacza, że inwestycja zostanie wybudowana. Określenie "realizowane będą" obejmuje także proces przygotowawczy, a niekoniecznie właściwą budowę. Dla przykładu obecnie np. S1 jest również realizowana (trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), natomiast nie jest budowana!

Inną przesłanką jest także to, że we wspomnianym programie, w tym samym miejscu, co o S69 i S1, mówi się również, o tym, że realizowana będzie cała droga S11 od Kępna do autostrady A1. Każdy, kto interesuje się budową dróg w Polsce wie, że budowa tej drogi w okresie do 2020 jest nierealna (nie ma jej nawet w całości w projekcie PBDK na liście rezerwowej) i nie ma żadnej szansy, aby znalazła się w całości na liście podstawowej. Realizacja (w przeciwieństwie do budowy) tej drogi jest natomiast możliwa - choćby poprzez proces przygotowawczy.

Cóż, jak widać, większość mediów bezkrytycznie i bez sięgnięcia do źródeł (lub sięgnięcia, ale niezrozumienia), przepisuje informacje publikowane na portalach społecznościowych lub opiera się na słowach posłanki Małgorzaty Pępek lub marszałka województwa Wojciecha Saługi. Dla przykładu, portal beskidzka24.pl przytacza słowa pani poseł: Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów w Katowicach rząd ma przyjąć Program dla Śląska. Zakłada on przesunięcie z listy rezerwowej na listę podstawową tych dwóch ekspresówek [S1 i S69 - przyp. autor blogu]. Informacja z internetowego wydania Gazety Wyborczej mówi z kolei, że: w przyjętym przez rząd programie jest mowa m.in. o projektach infrastrukturalnych. Założono przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych odcinków tras ekspresowych S1 i S69. W ogolnokrajowym portalu onet.pl pojawiła się wypowiedź marszałka województwa Wojciech Saługi, który stwierdził, że w dokumencie znalazło się m.in.: przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową rządowego programu budowy dróg odcinków tras S1 i S69 oraz autostrady A1 na północ na Częstochowy [...]. Polskie Radio, opierając się na PAPie i IARze, pisze znowuż, że: w dokumencie znalazło się m.in. przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową rządowego programu budowy dróg odcinków tras S1 i S69. Wszystkie te informacje nie przekazują rzetelnej wiedzy... Co interesujące, informacja podobnej treści pojawiła się na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Czy urzędnicy i politycy, którzy nie sięgają do oficjalnych dokumentów i na bazie fałszywych informacji przekazują takowe dalej „w świat" są wiarygodni? Oceńcie Państwo sami... Czy faktycznie drogi S1 i S69 zostaną wpisane na listę podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 dowiemy się późnym latem/jesienią, gdy rząd ostatecznie przyjmie tn dokument.

2015-06-30 | Dodaj komentarz
mieszkaniecBB
2015-07-01 11:01:05
Od dawien dawna wiadomo i można to sprawdzić jak działają lokalne media czy to radiowe czy prasowe czy internetowe. Po prostu dostają gotowca np. od rzecznika prasowego i robią popularne kopiuj+wklej i mają artykuł gotowy. Taka ot rzetelność mediów lokalnych Jednak dziwi też fakt że UM w Bielsku-Białej również takiego newsa wstawił na stronę internetową urzędu. Na marginesie może tą informacje o przesunięciach dróg jak i cały program naprawczy dla Śląska, po prostu należy uznać jako przedwyborczą obietnice EwyPeron
maras49
2015-07-01 20:00:03
Obietnice urzędujących polityków na 4 m-ce przed wyborami przy takiej sytuacji politycznej jak jest obecnie są mocno skrojone na . Powielanie takich informacji jest dla naszych urzędników to niemal polecenie zawodowe – powiem więcej – chcieli takich informacji i chętnie je powtórzą tu i tam, również z powodu zbliżających się wyborów. Jednakże uważam, że pisanie o tym w tonie nawet lekko politycznym na tym blogu nie jest eleganckie. To wkładanie kija we własne mrowisko. Wystarczy na blogu poszperać wstecz; tam od uwag przeciwnych politycznym komentarzom aż się roi. A nam, mieszkańcom regionu, pozostaje wrażenie że zostaliśmy w sprawie S-1 – przez władze centralne. No cóż dla nich to prowincja. Pozdrawiam.
maras49
2015-07-01 20:28:11
w piewszym zdaniu po słowie na... skasowały się słowa: kiełbasę wyborczą - przepraszam za błąd.
@maras49
2015-07-01 20:38:55
Absolutnie proszę nie traktować tego wpisu jako jakąś treść polityczną. To jest po prostu tekst (w formie felietonu) punktujący brak rzetelności różnych podmiotów w przekazywaniu faktów.
maras49
2015-07-01 21:21:42
Nie, nie! Broń Boże.Po prostu chciałem wyrazić obawę, że komentarze pójdą drogą politycznej dyskusji po pierwszym wpisie. Pozdrawiam mieszkańca BB.
moko
2015-07-01 22:56:39
Niestety. Inwestycje zachował czujność i prawidłowo odczytał urzędniczy żargon. Taka chojność w stosunku do Bielska byłaby wysoce podejrzana. Co innego jeżeli premierem zostanie była burmistrz Brzeszcz.
aqq
2015-07-02 00:40:26
A slychac cos nowego w sprawie przebudowy Cieszynskiej? Albo poszerzania Skarpowej ? Sa jakies plany zeby oczyscic i ucywilizowac Wapieniczanke na odcinku parking zapora - stadion wapienica? Kiedys, kiedys dalo tam sa fajnie kapac
SLAWEK
2015-07-02 11:14:27
obiecanki cacanki. nie wierze w żadne obiecanki rządu, zwłaszcza przed wyborami... A co z drogą DK52 Bielsko - Kraków ?
inwestycje
2015-07-02 23:46:57
@Sławek: ukończenie budowy BDI to nie ta dekada; obecnie trwa projektowanie - we wrześniu 2014 złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
O_01
2015-07-03 07:04:59
Cóż, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Jedno jest w tym jednak ważne - władza zna nasze problemy i wie, jak nam o tym powiedzieć. :-)
aaa
2015-07-05 12:24:14
Obok Sfery (rondo obok parkingu) pojawiła się tablica z objazdem do Stojałowskiego. Ktoś wie co będą robić?
Adi
2015-07-07 10:46:43
@Sławek/ Wiedz, że droga tzw BDI NIGDY nie zostanie zrealizowana, ponieważ stanowiłaby niezłą alternatywę dla pewnej płatnej autostrady co państwo dopłaca jeszcze jej operatorowi mimo permanentnych zwężeń i ograniczeń prędkości. Wspomnij moje słowa za 5, 10, 20 czy 50 lat. Dalej będziesz jechał przez centrum Kęt, Andrychowa, czy Kalwarii :)
Komentarzy (10)

Drogowo...

  

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetargi na:
1) wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Karpackiej (od Partyzantów do Sterniczej)
2) wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia i Witosa
3) przebudowę fragmentów ulic Piekarskiej i Wapiennej.

1) Planowany remont obejmie 1300 metrów drogi, wraz z chodnikami. Projektant będzie miał 130 dni od podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji.

2) W ramach projektu analizowane będą różne rozwiązania, z których do późniejszej realizacji zostanie wybrane korzystniejsze. Rozważana jest m.in. budowa ronda oraz przebudowa skrzyżowania wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej. Projektant będzie miał 180 dni od podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji.

3) Wbrew oczekiwaniom, nie zostanie przebudowany newralgiczny fragment drogi z płyt betonowych, stanowiący najprostsze połączenie ulic Wapiennej i Piekarskiej. Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie jedynie wykonanie dojazdów do budowanej w tamtym rejonie nowej Komendy Miejskiej Policji, bez kluczowego łącznika. Wykonawca będzie miał łącznie 100 dni (od momentu podpisania umowy) na zakończenie prac budowlanych.

Piekarska:

Wapienna:

plany: materiały przetargowe

2015-06-18 | Dodaj komentarz
Rycho
2015-06-19 15:37:48
A kiedy kompleksowy remont ul. Wapiennej (od skrzyżowania z ul. Krakowską do zatoki autobusowej linii nr 26). Aż się prosi zrobienie parkingów wzdłuż ulicy po jednej jak i po drugiej stronie drogi. Niebawem będzie tam ruch wzmożony w wyniku oddania do użytku KM Policji. Także zatoka autobusowa by się przydała dla nr 26 jadącego w kierunku zatoki autobusowej (po co autobus jeździ dookoła i marnuje paliwo, przecież możne jechać wapienną, a i ludzie będą bezpiecznej poruszać się po ul. Norwida, która jest typowo droga osiedlową gdzie jest kościół, sklepiki, parkingi i wzmożony ruch pieszy) W związku z powyższym zwracam się do MZD i Miasta BB o remont ul. Wapiennej z obustronną budową miejsc parkingowych (wzdłuż ulicy- a jest dużo miejsca), skierowania jazdy autobusu nr 26 ul. Wapienna w górę w kierunku pętli - a nie dookoła - bez sensu nie szkoda paliwa, z miejscem na zatokę - może być na przeciwko już istniejącej koło szkoły) pozdrawiam
Rycho
2015-06-19 15:45:44
Dodatkowo może autobus nr 26 mógłby jeździć w kierunku hotelu Magura i skręcić na wiadukt koło Gemini i dalej już do dworca. Obecna trasa jest bez sensu. Przecież w tamtej okolicy ludzie pracują (Bielmar, Gemini, Magura, Jednostka Wojskowa itd.), i zakupy nie wspomnę juz o kinie. Miasto faktycznie nie myśli, chyba chcą zarobić na mieszkańcach osiedla i zmuszać ich żeby jeździli dwoma liniami
inwestycje
2015-06-19 17:49:56
@Rycho: wnioski do MZD powinny być kierowane bezpośrednio do nich / "wniosek" wpisany w komentarzu na prywatnym blogu na pewno nie odniesie na pewno żadnego skutku
maras49
2015-06-19 18:08:09
http://www.mzd.home.pl/index.php?str=5&idm=8 tutaj
biel1
2015-06-23 10:39:43
Pytanie drogowe:-) o innej drodze. Czy wiadomy jest przebieg planowanej drogi od ul. Gościnnej do Cieszynskiej?
mazan
2015-06-23 20:23:45
Przebudowa jednego skrzyżowania nic nie zmieni bez budowy Nowohałcnowskiej. Nie wiem na co czeka MZD, to powinien być absolutny priorytet dla Hałcnowa i Komorowic. Bez tego łącznika ludzie dalej będą się pchali takimi przelotówkami jak Architektów, Murarzy czy Kryształowa. Ciekawe jaki będzie korek od strony Pisarzowic na Wyzwolenia jak zaczną przebudowywać to skrzyżowanie. Raz stałem od pętli 31 ;-) Oby pociągu całkiem nie zlikwidowali...
BigGora
2015-06-23 21:35:54
Dość ciekawa inwestycja, o którą zresztą pytałem w zeszłym roku na tym blogu: http://www.nowe-miasto.eu/plan-kompleksu/ aż dziw że nie wygląda to "ala galeria waga", czyli burzymy bez pomysłu do ziemi i stawiamy kloca.
inwestycje
2015-06-23 22:42:18
@biel1: ta droga to baaaardzo odległa przyszłość; ogólny przebieg widoczny jest na mapie studium http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,2335.html / fragment od Cieszyńskiej (wg starego planu) do Antycznej widoczny jest tutaj: http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,2227.html
Uuu...
2015-07-18 05:44:10
To fest tej karpackiej zrobią 😝
buba
2015-09-29 15:54:41
Czy istnieje jakikolwiek plan remontu pozostałych betonków przy Wapiennej np komendy z tego co widać nadal poruszają się nią ciężkie betoniary ,jeszcze troche a nic z nich nie zostanie Cz ktoś zaóważył że ram mieszkają ludzie i ciężko jest chodzić z ciężarówką na plecach.
Komentarzy (39)

Czas na kolejne elewacje

  

Na wiosnę ruszają prace przy kolejnych bielsko-bialskich kamienicach:

Orkana 16
Jest to piętrowy, zabytkowy dom mieszkalny, z parterową oficyną, zwróconą krótszym bokiem do ul. Nad Niprem. Dom zbudowany został w XVIII/XIX wieku, przebudowany pod koniec XIX wieku. Na elewacji zachowane są cechy klasycystyczne z elementami historyzującymi.

11 Listopada 50
Dom zbudowany XVIII/XIX wieku w stylu klasycystycznym, częściowo przekształcony w XIX-XX wieku. Budynek ma dwie kondygnacje oraz poddasze użytkowe z dachem dwuspadowym. Dom jest częściowo podpiwniczony.

Stojałowskiego 15
Jest to trzykondygnacyjna, podpiwniczona kamienica. Budynek prawdopodobnie pochodzi z XIX/XX wieku. W obecnej postaci ma skromny detal architektoniczny i stylistycznie koresponduje z innymi budynkami z tego okresu, znajdującymi się w tym rejonie ulicy Stojałowskiego. Przed i po II wojnie światowej przeprowadzano kilkakrotnie drobne remonty. Budynek był kilkakrotnie przemalowany i szpachlowany.

Broniewskiego 38
Piętrowy dom, z dachem dwuspadowym pochodzący z I połowy XIX wieku. Budynek przebudowany został końcem XIX stulecia.

Plac Św. Mikołaja 14
Jest to piętrowa kamienica z wysokim nieużytkowym poddaszem, budynek jest niepodpiwniczony. W skrzydle od strony ul. Schodowej istnieje dach dwuspadowy, w oficynie zachodniej od podwórza - dach pulpitowy, kryty papą. Dom zbudowano prawdopodobnie w II połowie XVII wieku z adaptacją starszej zabudowy. Budynek został gruntownie przebudowany w XVIII/XIX wieku (prawdopodobnie po pożarze miasta w 1808 roku). W trakcie tej przebudowy scalono budynki pod ob. adresami: Plac Św. Mikołaja 14 i Rynek 24. Elewacja budynku przy Placu Św. Mikołaja przebudowana została w latach 1892-1893 staraniem właściciela Józefa Lubicha, według projektu Andrzeja Walczoka. Ponowna przebudowa budynku przy Placu Św. Mikołaja nastąpiła około roku 1927 według projektu O. Lesieckiego i związana była z wyburzeniem zachodniej części budynku i wprowadzeniem muru z bramą wjazdową zamykającą podwórze od strony południowej, a także budową obecnej klatki schodowej i ganków od podwórza. Bryła i wystrój budynku o zatartych wskutek przebudów cechach klasycystycznych z elementami historyzmu.

materiały graficzne: Google Street View / materiały przetargowe / Gaj777

2015-04-26 | Dodaj komentarz
moko
2015-04-27 08:07:32
Ruiny powinno się burzyć a na ich miejscu stawiać solidne nowoczesne niemieckie supermarkety.
Fred
2015-04-27 17:39:53
Popieram! Na starowce jeszcze nie ma zadnego fajnego supermarketu
SeMla
2015-04-28 12:43:42
witam, czy ktoś orientuje się co powstanie w miejscu wyburzonych budynków w okolicach Apeny?
Nowohałcnowska
2015-04-28 21:25:19
@SeMla skoro dostali pozwolenie na wyburzenie, tzn. że będzie tam kolejny market.
Art.
2015-04-28 21:47:37
Podobno ma tam powstać Lidl.
@SeMla
2015-04-29 01:45:16
Średniopowierzchniowy market typu Biedronka, Lidl, Aldi itp. dziadostwo.
mms
2015-04-29 10:21:30
5 komentarzy - i żaden w temacie - czyżby wiosna zaburzała zmysły
moko
2015-04-30 13:07:20
Jakież to walory architektoniczne czy estetyczne przedstawiają powyższe psie budy, że pakuje się miliony w ich odbudowę? Ludzie umierają ze śmiechu gdy widzą, co nasze władze uznają za zabytki i w co inwestują pieniądze. Lepiej nie mieć zabytków niż mieć takie coś. Naprawdę myślę, że lepsze są supermarkety - bo przynajmniej stworzono je dla ludzi, a nie im na złość. Wątpię czy znajdzie się ktoś, komu podobają się te budy - nawet po remoncie. Robimy z Bielska żałosny skansen, w którym dobrze czuje się tylko zdegradowany lumpenprolatariat z podbeskidzkich wsi. Chałupy sklecone z byle czego. Kto remontował "zabytki" w Bielsku ten wie, że w XIX i początkiem XX wieku mury budowano z byle czego (z wyjątkiem budynków państwowych). Biekszczanie nie byli zbyt chojni. Mury się rozsypują i praktycznie nie ma czego ratować. Te budy są nie do uratowania i prędzej czy później się zawalą tak jak na rynku.
inwestycje
2015-04-30 21:25:02
@moko: mnie się podobają
moko
2015-04-30 21:55:28
No nie wiem. Chyba nie jesteś uczciwy wobec własnego sumienia. Naprawdę chciałbyś tam mieszkać?
100%BB
2015-05-01 07:34:25
Ciekawe czy niejaki @moko taki ma sam tok myślenia dla całego kraju? Ponieważ podobne inwestycje w mniejszym lub większym wymiarze są prowadzone nie tylko w Bielsku-Białej, ale w całej Polsce. Może spróbuj wyskoczyć z tym tekstem, w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bytomiu, Zamościu, Gliwicach Gdańsku czy w Warszawie. Trzeba być niespełna rozumu aby wygadywać takie rzeczy. Budynki i kamienice miejskie są wymieszane z budynkami prywatnymi i już to widzę jakby wyglądało nasze miasto gdyby wyburzano kilkaset budynków ponieważ nie spełniają one swoich funkcji standardów w XXI wieku. Myślę, że ten tekst gościa wyżej to była tylko czysta złośliwość do nawiązana sytuacji gdzie w mieście planuje sie budowę kolejnego obiektu handlowego przy ul. Partyzantów. Wybuduje sie jeszcze kilka marketów i zaraz będą stały puste obiekty, bo prywatni inwestorzy nie biorą pod uwagę, że Bielsko-Biała to nie Warszawa i rynek tutaj już się nasycił, czego przykładem jest inwestycja na Karpackim i problemy z pozyskaniem firm które mogłyby wynajmować powierzchnie w celach handlowo-usługowych. Myslę, że miasto i ZGM raczej powinny przyspieszyć proces rewitalizacji, remontów budynków w mieście, zwłaszcza tych w centrum miasta.
olo
2015-05-03 22:45:46
debilizmu nie ma końca... kamienica orkana róg cokół z piaskowca pomalowany farbą...po remoncie... gdzie jest konserwator?? kamień cię impregnuje ,,lakieruje'' a nie maluje na żółtu .. rok temu robione teraz się łupi... KOMUNO WRÓC KONSERWATORZE WON
jaro
2015-05-04 12:45:59
@ moko. Można krytykować a czasami nawet trzeba krytykować - tylko czemu to robisz w sposób kret.ński. Jak Ci nie pasują takie kamienice i chcesz je wszystkie wyburzyć to może masz pomysł jak wybudować lepsze i za czyje pieniądze ?
mazan
2015-05-11 21:15:50
Kamienice jak najbardziej trzeba remontować, ale nie tylko elewacje. Większość z nich prezentuje warunki mieszkaniowe z poziomu XIX wieku z toaletą na korytarzu albo wcale. Opakowanie tego w ładną elewację wiele nie zmienia, budynek nadal jest martwy w środku.
polak
2015-05-12 22:30:09
Popieram moko. Debile przebudowali PCK a zostawili stara ruinę była to pseudo zabytek. Gdzie jest pseudo konserwator jak ta kamienicah montuja banery reklamowe. Czyżby wziął w ....? Wstyd mi za takie Bielsko . jak wygląda ulica cyniarska . trzeci świat.
Fred
2015-05-15 22:47:54
W niektorych z tych budynkow lazienki sa na korytarzu
fack
2015-05-17 08:32:48
Mam pytanie do 11 Listopada 50. Piszą że "istniejąca lampa do renowacji". Ale jakiej renowacji?? Przecież to współczesna lampa, która swoją drogą pasuje tam jak pięść do oka. Nikt nie wpadł na to aby wymienić ją na lepszy model? Poza tym, kto maluje współczesne lampy?
Fred
2015-05-20 22:09:57
Zrobcie tam mieszkanca lazienki i pozbadzcie wilgoci, pleani i grzyba. Potem sobie elewacje malujcie.
Maciej P.
2015-05-22 18:36:17
Wypowiedź moko uważam za średniej klasy trolling, na jedno z jego pytań jednak odpowiem, bo uważam, że jest tego warte, a w dodatku porusza najistotniejszy, pomijany w dyskusji problem. Moko pyta: "jakież to walory architektoniczne czy estetyczne przedstawiają powyższe psie budy, że pakuje się miliony w ich odbudowę?". Sprawa jest bardzo prosta. Nie w tym rzecz, jakie walory posiadają poszczególne kamienice, bo w istocie kilka z nich pozostawia w tym względzie wiele do życzenia, ale w tym, że wszystkie te kamienice - nie ważne, brzydka, ładna, czy taka sobie - razem stanowią niepowtarzalny (unikatowy nie tylko na skalę krajową, ale i europejską) zespół zabytkowy, którego wartość wielokrotnie przewyższa estetyczną, architektoniczną, czy użyteczną wartość każdej kamienicy z osobna. I tu leży sens wszystkich zabiegów mających na celu przywracanie do życia "psich bud". Tutaj jest metoda w tym szaleństwie. Substancja zabytkowa starego miasta w Bielsku to nie jakiś tam zbiór poszczególnych zabytków, ale zwarty, osadzony w konkretnym kontekście kulturowym i historycznym układ miejski o nieprzerwanej ciągłości począwszy od średniowiecza. W dodatku jest to układ praktycznie nietknięty przez wojny, nienaruszony od prawie 180 lat - w odróżnieniu od starówek budowanych na nowo w wielu miastach - prawdziwy i oryginalny. To właśnie z tego powodu trzeba go otoczyć opieką, chroniąc każdy, najbrzydszy nawet jego element. Nie dlatego, że jest brzydki, ale dlatego, że jest prawdziwy. Prawdziwszy niż w innych miastach.
maras49
2015-05-28 09:35:27
No i mamy jasno kreśloną i legalną prawnie, strefę płatnego parkowania w mieście - jedynym plusem dodatnim - jak mawiał pewien powiedzmy polityk - jest możliwość parkowania pół godziny za złotówkę.
obserwator
2015-05-30 14:48:30
Do obroncow zaprzeproszeniem tych ruder w B-B i całej Polsce,trzeba być slepym aby nie widzieć tego syfu a wy się jaracie 5-cioma wyremontowanymi kamienicami na rok i to tylko na zewnątrz a 90% to malaria i jak wygladaja nasze miasta przez to glupia polityke! Albo to wyburzyć albo uwlaszczyc mieszkancow tak jak było to z blokami za 10%wartosci i ludzie sami to doprowadza do porządku! Obroncy tych ruder pewnie nigdy nie mieszkali w tych pseldo zabytkach!
100%BB
2015-06-01 19:57:05
Z innej beczki do pana o nicku Inwestycje, chciałbym się zapytać, co się dzieje od strony ul. Podwale, a dokładniej w okolicach torów kolejowych, przy stacji BB Główna, przeznaczonych dla pociągów towarowych? Od paru dni znikają z naszego krajobrazu stare, niszczejące, pofabryczne hale ( nareszcie ). Co powstanie w ich miejscu? Burzą pustostany znaczy że: powstanie jakaś nowa inwestycja prywatna, czy może będą dodatkowe miejsca parkingowe dla klientów Galerii Waga?
inwestycje
2015-06-03 00:17:14
To ma być nowa prywatna inwestycja usługowo-handlowo-mieszkaniowa, ale nie znam szczegółowych planów. Inwestorem jest firma West Power, a projektantem Kaizerbrecht Investment. / Przy okazji: W okolicach dworca PKP (i nie tylko) w najbliższych miesiącach znikną też różne kolejowe budynki. W sumie w B-B ponad 20 budynków i instalacji kolejowych.
Podwale i ,,psie budy''.
2015-06-03 23:00:49
Na Podwalu od strony Wagi, jeśli nie do wyburzenia to prawdopodobnie same się zawalą, kolejne budynki pofabryczne. Obecnie są to już tylko mury bo piętra i dach się już częściowo zawaliły i są nie do odratowania. Chętnych na te budynki jak dotąd nie ma. Jeśli się je wyburzy to na ich miejscu i tak nic prawdopodobnie nie powstanie - wg. właściciela teren jest zbyt blisko torów kolejowych i podobno wg. prawa obecnie nic w takim miejscu nie może być wybudowane (?). Też zastanawiam się czy jest sens remontowania za ciężkie pieniądze wszystkich XIX-budynków. Są wartościowsze i mniej wartościowe, pieniędzy wiele nie ma a potrzeby sa ogromne. Ja bym nie miał nic przeciwko by w niektórych przypadkach zostawiać tylko same fasady, resztę burzyć i odbudowywać nowymi technikami. Takie rozwiązania są praktykowane i może czasami warte jest to przemyślenia. Jeśli uda się zaoszczędzić jakies pieniądze to można je przeznaczyć na remonty wartościowszych zabytków. Wiele z tych domów wogóle nie nadaje się do mieszkania wg. współczesnych kryteriów a pustostanów w centrum i tak coraz więcej.
100%BB
2015-06-04 21:02:11
Jedynym sensownym rozwiązaniem dla zagospodarowania terenu w okolicy torów kolejowych byłoby zachęcenie PKP lub firm kooperujących z przewoźnikiem kolejowym do tworzenia miejsc pracy w oparciu o produkcję, kojarzoną z branżą kolejową, bądź serwisem dla przewoźników, pasażerskich albo towarowych. Druga opcja to inwestycje w zakłady pracy, którzy wykorzystają, transport kolejowy dla przewożenia swoich towarów, wyprodukowanych w BB. To tylko marzenia i chyba trudno będzie o ich realizację. Ale kto wie.... Co ważne, to fakt, że znikają naszego krajobrazu z centrum miasta i okolic stacji BB, stare fabryki oraz co napisał pan Inwestycje, znikną też stare i niszczejące budynki PKP, które nie są już do niczego potrzebne. Fajnie ze w okolicy stacji BB Głowna, coś drgnęło w kierunku nowych inwestycji i zmian stricte estetycznych. Dobrze, żeby jeszcze PKP w Sosnowcu dostali pieniądze na modernizacje stacji BB Główna na wzór tego jak wyglądają stacje w: Gdyni, Tczewie czy Malborku i będzie miodek :-)
Fred
2015-06-04 21:51:15
Moze znowu stacje kolejowe odegraja role miastotworcza jak to w miastach zachodu. Latwiej jest doprowadzic do centrum linie kolejowa obslugujaca tysiace ludzi niz autostrade. Mieszkania przy stacjach kolejowych/dworcach takze sa dosc drogie
maras49
2015-06-08 20:53:31
@inwestycje - mam pytanie: Jeśli jest , to czy jest dostępny projekt lub przynajmniej koncepcja parkingu obok stadionu przy Żywieckiej? Słyszałem o koncepcji parkingu pomiędzy linią .kol. st. Biała-Lipnik i Broniewskiego.
inwestycje
2015-06-08 23:10:54
@maras49: planów było dość dużo, natomiast większość z nich nie wykroczyła poza luźne koncepcje (powstałe w głowach, a nie w dokumentach) / swoją drogą - pierwotnie w opisywanym miejscu planowano budowę parkingu wielopoziomowego - kilka lat temu zarzucono jednak ten karkołomny pomysł / natomiast budowa tradycyjnego placu parkingowe przy stacji kolejowej BB-Lipnik to już raczej nieaktualna sprawa - obecnie parking planuje się w miejscu komendy policji (po przeniesieniu KMP do nowego budynku i wyburzeniu obecnych zabudowań przy ul. Rychlińskiego)
maras49
2015-06-09 17:47:40
@inwestycje - dzb za odpowiedź. Tak myślę, że gdyby parking zajął cały kwartał po Policji to miejsca dosyć. Do tego dojdzie też dojazd autokarów i limuzyn oficjeli drużyn rozgrywających mecz. To trochę miejsca zajmie, choć będą chcieć podjechać „głęboko” pod trybuny poza zasięgiem kibiców. Natomiast rezygnacja z parkingu przy torach to może być też tak, że teren ten jest dość łakomy. Np. Hipermarketów w koło brak – może by tak wybudować kilka mniejszych. Ba, żeby sobie społeczeństwo nie myślało, że dla nich nic, można by wyremontować przystanek kolejowy i połączyć perony z wejściami do sklepów. Czysty zysk. Z pociągu ma prosto na zakupy! Tak sobie wymyśliłem. Pozdrawiam.
100%BB
2015-06-09 19:18:50
Jeśli mogę wtrącić, to naturalnym wydaje się że remont przystanku kolejowego BB Lipnik, będzie przeprowadzony w momencie modernizacji linii kolejowej Katowice- Bielsko-Biała - Zwardoń. A tego typu pomysły koleją na zakupy czy na stadion to tylko wtedy kiedy zostanie zrealizowany projekt kolei miejskiej czy tam podmiejskiej. Z drugiej strony zainicjowanie rozwiązania z koleją w mieście czy w połączeniu z powiatami, uderzy znacznie w PKS i MZK w BB. Tam gdzie będzie jakiś zysk dla pasazerów, tam straci komunikacja zbiorowa, busy i autobusy i wiele kierowców pójdzie do zwolnienia. To bardzo prawdopodobny scenariusz.
inwestycje
2015-06-09 19:46:30
@maras49: dwa markety właśnie się budują tuż przy stadionie (jeden naprzeciwko wejścia głównego przy ul. Żywieckiej; drugi właśnie przy stacji kolejowej BB-Lipnik) / autokary z zawodnikami będą parkowały na wewnętrznym parkingu stadionu miejskiego (przy płocie klasztoru, na miejscu dawnego boiska treningowego)
inwestycje
2015-06-09 19:50:04
@100%: przebudowa linii kolejowej BB-Żywiec to niestety jeszcze odległa perspektywa / co do kolei podmiejskiej - niestety widzę pełną determinację miasta do NIEangażowania się tego typu plany / mam silne wrażenie, że dla obecnej ekipy rządzącej w ratuszu, transport szynowy to zupełnie zbędny wymysł ludzkości i absolutny przeżytek w dobie silników spalinowych...
maras49
2015-06-10 09:15:42
@inwestycje dzb za info o marketach i parkingu . Czasem się nie zauważa co w koło jak się porusza samochodem a tam ostatnio bywam b.rzadko.
100%BB
2015-06-10 19:43:47
Odchodząc nieco od tematu. Kolej miejska w BB, przy takiej infrastrukturze zarządzanej przez PKP PLK, w kierunkach na Czechowice, Cieszyn i Kraków, na chwilę obecną wydaje się inwestycją nie mającą sensu, ekonomicznego oraz jako efektywnego transportu z w/w powodu, a wystarczy jeszcze dodać upadające i niszczejące stacje przelotowe. To nas woj śląskie załatwiło, a sobie także zafundowali kolejowy koszmar, żeby w latach 2007-13 nie przeprowadzić żadnych większych projektów dla regionu. Przecież przez Sląsk wstyd jechać koleją, tak są zdewastowane i zniszczone szlaki oraz stacje kolejowe. A stacja w Dąbrowie Górniczej to jakiś koszmar rodem z opuszczonego miasta. Wracając na naszą ziemię, jak się Panu @ Inwestycje, wydaje, która trasa kolejowa bedzie rewitalizowana jako pierwsza, z Bielska-Białej do Kalwarii czy Zwardonia? Co do trasy do Cieszyna, to kasa będzie chyba tylko wtedy jak się zmieni partia polityczna i rząd po wyborach. Nie można liczyć moim zdaniem tylko na pojazdy spalinowe. Raz że uzależniony od ceny ropy, której cena wyrażona jest sytuacją polityczną, a nie sytuacją rynkową, a dwa, Busy i PKS-y i tak muszą jeździć przez wszystkie miejscowości stąd bus jedzie 50-60 km/h a pociągi po nowych torach mogą śmigac spokojnie 80-100 km/h. Cieszyn i Żywiec chyba teraz czują co znaczy brak woj bielskiego. Wymierające Kęty, jedyna głowna droga przez centrum Andrychowa, żadnej obwodnicy, upadające Wadowice, było się gniewać i pozbywać się woj. bielskiego, podzielonego na Katowice i Kraków? Jak byśmy mieli silnych i wpływowych polityków rodem z Pomorza, to na Podbeskidziu i kolej do Szczyrku by jeździła. Taka prawda.
maras49
2015-06-14 12:20:38
@inwestycje - prośba o pomoc w wyszukaniu linku do planów sytuacyjnych przebudowy ul.Sobieskiego - tych niebawem rozpoczynanych. Dzb. Pozdrowienia.
maras49
2015-06-15 14:21:54
Znalazłem - przepr.za kłopot
royal
2015-06-16 17:56:21
Ciekawe projekty remontów elewacji w BB mamy tu http://www.proinwest.eu/remonty_elewacji.html
inwestycje
2015-06-17 17:00:32
@100%BB: Jeśli już to jednak stawiałbym na odcinek do Zwardonia (a w zasadzie do Żywca, bo odcinek Żywiec-Zwardoń na pewno jeszcze poczeka długie lata na remont). Fragment linii 117 Bielsko-Biała - Kalwaria Zebrz. to na pewno nie temat na obecną perspektywę unijną. Projekt ten nie jest ujęty nawet w Dokumencie Implementacyjnym, więc nie uzyska dofinansowania unijnego. Bielsko-Biała - Zwardoń jest na tej liście, choć bardzo nisko, bo dopiero na 51. miejscu. Mimo, że rozpoczęło się niedawno postępowanie w sprawie wydania DŚU dla tej inwestycji, to byłbym bardzo zaskoczony, gdyby udało się tę inwestycję zrealizować w tej perspektywie. / UWażam, że zachowanie woj. bielskiego niestety było utopijną wizją. Zgodzę się natomiast, co do oczywistego faktu, że jego likwiadacja bardzo negatywnie wpłynęła na nasze miasto...
royal
2016-06-24 18:03:31
Biorą się za elewację budynku bielskiego Zespołu Szkół Plastycznych (szkoła ta podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Projekt zielono-niebieskiej elewacji jest do wglądu w BIPie szkoły.
Komentarzy (36)

Ronda na Międzyrzeckiej

  

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na węźle drogi ekspresowej S1 (wlot północny) z ulicą Międzyrzecką. Dotychczasowe rozwiązanie zjazdu z drogi ekspresowej na ulicę Międzyrzecką było niepraktyczne i powodowało duże „korki". Według analiz w ciągu dwóch lat wyczerpana zostanie przepustowość obecnego skrzyżowania.

Analizowano pięć sposobów udrożnienia skrzyżowania - zmianę pierwszeństwa dla lewoskrętu łącznica S1 -> ul. Międzyrzecka; budowę skrzyżowania skanalizowanego; montaż sygnalizacji świetlnej; budowę dodatkowej łącznicy po zachodniej stronie ul. Międzyrzeckiej; budowę ronda. Ostatecznie zdecydowano się na ten ostatni sposób, jako najbardziej ekonomiczny. Nowoprojektowane rondo będzie miało 32 metry średnicy zewnętrznej.

Szacuje się, że koszt tej przebudowy wyniesie 1,4 mln zł netto. Prace będą realizowane w ramach większego projektu polegającego na przebudowie całego ciągu dróg: Międzyrzecka - Cieszyńska. Termin składania ofert mija 9 kwietnia 2015. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wykonanie dokumentacji.

Nie będzie to jedyne rondo w ciągu ulicy Międzyrzeckiej - w ramach przebudowy ciągu dróg Międzyrzecka - Cieszyńska powstanie także rondo na południowej łącznicy z S1 oraz rondo turbinowe z ulicą Cieszyńską. Czwartym skrzyżowaniem tego typu jest wykonane w ramach przebudowy ulicy Sobieskiego rondo łączące tę ulicę z ul. Strażacką i właśnie Międzyrzecką. Pierwotnie rozważano także budowę małego ronda przy zbiegu ulicy Międzyrzeckiej, nowego odcinka Międzyrzeckiej (z wiaduktem nad torami) i ul. Zagajnik, jednakże ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji.

Planowana przebudowa ulicy Międzyrzeckiej dotyczyć będzie około 1650-metrowego odcinka tej ulicy. Droga będzie miała parametry nośności 115 KN/m (najwyższa, stosowana przy nowych drogach). Po przebudowie, szerokość jezdni wyniesie 7 metrów. Planuje się wykonanie obustronnego (na odcinku ul. Zagajnik - granica miasta dopuszcza się możliwość wykonania jednostronnego) chodnika o szerokości 2,00 metrów i jednostronnej 1,5-metrowej ścieżki rowerowej. Dodatkowo powstaną nowe zatoki autobusowe, oświetlenie, przejścia dla pieszych wyposażone w azyle oraz zjazdy na posesje prywatne.

Dodatkowo powstanie nowy odcinek ul. Międzyrzeckiej (o długości ok. 690 metrów), który stanowić będzie przedłużenie tej ulicy w kierunku ul. Cieszyńskiej. Od ul. Zagajnik nowy odcinek ma biec prosto, po wykonanym w latach siedemdziesiątych 7-8 metrowym nasypie (stworzonym wówczas z myślą o tej inwestycji). Następnie wiaduktem (długość ok. 68 m, wysokość ok. 7 m, szerokość ok. 17 m) nad linią kolejową i ponownie wspomnianym nasypem. Skrzyżowanie z ul. Cieszyńską na wysokości ulicy Światopełka przyjmie formę ronda turbinowego z dodatkowym wlotem z kierunku centrum miasta.

Koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu północnej łącznicy S1 z Międzyrzecką:

Koncepcja przebudowy ul. Międzyrzeckiej (na planach nieuwzględniono planowanego ronda na skrzyżowaniu południowej łącznicy S1 z Międzyrzecką).

Przebieg nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do ul. Cieszyńskiej (plany pokazują nieaktualny projekt ronda Międzyrzecka/Cieszyńska; na planie brak także podłączenia nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej do ul. Przy Torach; aktualne plany ronda i podłączenia ul. Przy Torach zamieszczone są poniżej):

Aktualny plan budowy ronda turbinowego Międzyrzecka/Cieszyńska oraz podłączenia nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej do ul. Przy Torach:

Przekrój poprzeczny wiaduktu nad torami w ciągu nowego odcinka ulicy Międzyrzeckiej:

plany: materiały przetargowe

2015-03-08 | Dodaj komentarz
maras49
2015-03-08 14:50:49
@inwestycje: Proszę wyjaśnić rozbieżność informacji w opisie (rondo po południowej stronie będzie) oraz w podpisie pod koncepcją ronda od strony północnej, w którym pisze Pan, że ronda nie uwzględniono.
maras49
2015-03-08 14:57:36
Druga sprawa to - DW 942 rozpoczyna się na zjeździe z S-1, na którym to poranny długi rząd samochodów oczekuje na wjazd w ulice: Międzyrzecką i Rudawka (w lewo/w prawo). Właśnie ten rozjazd powinien być rozbudowany do dwóch równoległych pasów powiększając tym akumulację z jednoczesnym wyborem kierunku skrętu. (mail nr 6 - później)
inwestycje
2015-03-08 17:45:30
@maras49: Ronda po poludniowej stronie nie uwzgledniono na planach (rysunkach), ktore sa zamieszczone na blogu, natomiast w planach MZD to rondo planuje sie wybudowac.
wapienica
2015-03-08 23:03:11
Nie widzę sensu budowy ronda po stronie północnej. Tam naprawdę da się spokojnie wyjechać. Problemem korków jest tylko jedna droga wyjazdowa ze strefy ekonomicznej i nad tym MZD powinien pomyśleć.
@wapienica
2015-03-09 09:10:31
Jeżeli Ty nie widzisz potrzeby budowy ronda po stronie północnej to zalecam po pierwsze udanie się do okulisty, a po drugie wybierz się w ten rejon w dowolny dzień tygodnia tak około 7:50 i zobacz jaki korek tworzy się od skrzyżowania z Międzyrzecką, czasami zator zaczyna się zaraz za Auchanem. Większość aut nie skręca do strefy ekonomicznej tylko jedzie do Międzyrzeckiej. Oczywiście dobrze by było aby powstały tam dwa ronda, ale skoro do tej jednej decyzji MZD i GDDKiA dojrzewały tyle lat, to zapewne na drugą przebudowę poczekamy znowu 10 lat. Pocieszające, że z 2 lata temu pisałem i do MZD i do GDDKiA w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z Międzyrzecką, więc jakiś tam kamyczek dorzuciłem od siebie, teraz trzeba zacząć im zwracać uwagę na kolejny problem i w końcu coś z tym zrobią. Jednak załamujące jest to, że nikt nie zaprojektował tych zjazdów prawidłowo, czyli z rondami, tylko teraz trzeba robić "poprawki".
...
2015-03-09 11:53:18
Czym kierowali sie ludzie projektujący ta przebudowę przy projektowaniu zatok autobusowych? Przecież tam z trudem miesci sie jeden autobus przegubowy, nie mogłyby być o 5-10 metrów dłuższe? W takiej formie kierowcy ciezko jest podjechać pod sam krawężnik zwłaszcza tylną częścią autobusu. Wszystkie zatoki na tych planach sa "skopane"
wapienica
2015-03-09 11:55:46
Z moim wzrokiem wszystko w porządku, jeżdżę tędy codziennie i codziennie tworzą się tam korki tylko o poszczególnych godzinach, gdy samochody wyjeżdżają ze strefy ekonomicznej z ul. Rudawka. Większa część tych aut, wjeżdża na wiadukt i skręca w lewo w S1 w kierunku miasta. Także problemem jest brak skomunikowania parku przemysłowego z dwupasmową Al. Gen. Andersa, która lepiej obsłuży ruch niż już tłoczna ul. Międzyrzecka.
...
2015-03-09 11:57:39
Do autora wpisu: nie otwiera sie ostatni projekt, od ul zagajnik do cieszyskiej, tzn otwiera sie tylko miniaturka, nie ma powiększenia. Wiesz może dlaczego zrezygnowano tam z ronda? Tam bedzie zwykle skanalizowane skrzyżowanie bez świateł?
inwestycje
2015-03-09 12:58:19
@...: proszę spróbować odświeżyć stronę - u mnie wszystko działa poprawnie; co do skrzyżowania - nie wiem, dlaczego zrezygnowano z ronda, na to wygląda, że powstanie tam skrzyżowanie skanalizowane
...
2015-03-09 16:14:14
Dokladnie chodzi o plik cieszmiedzy.jpg dalej jest to samo, mozna prosic jeszcze raz go podlinkowac?
inwestycje
2015-03-09 17:05:30
@...: na 100% jest dobrze podlinkowany i wyświetla się w pełnej rozdzielczości (7650x1992) - http://img135.imageshack.us/img135/8098/cieszmiedzy.jpg / proszę spróbować odświeżyć stronę Ctrl + F5
maras49
2015-03-09 18:28:06
@inwestycje - dzb - popatrzyłem na datę wykonania koncepcji i rozumiem.
maras49
2015-03-09 18:34:31
Patrząc na znaczną ilość (zagęszczenie) podporządkowanych wlotów i wjazdów bramowych zastanawiam się czy nie lepiej było spróbować przekrój jezdni 2x3,5+1x3 na pas środkowy własnie dla lewoskrętów. Główny ruch byłby płynniejszy. Wszak miejsca jest dosyć.
mazan
2015-03-09 22:33:01
Duży krok do normalności na tym węźle. Tak się składa, że większość jest do poprawy. W następnej kolejności aż się prosi o łącznicę z północnego ronda na węźle przy Auchan w kierunku ul. Rudawka i strefy przemysłowej. Idąc dalej dwa ronda turbinowe z Klubową z dedykowanymi potokami ruchu do wjazdu i zjazdu z obwodnicy zachodniej. Na węźle z Warszawską aż się prosi o jezdnie zbiorcze w głównej relacji S1. W. Rosta prowadzi w taką arterię jak ul. Architektów, co jest jakimś nieporozumieniem. Miasto całkowicie niepotrzebnie zwleka z budową Nowohałcnowskiej, to powinno mieć absolutny priorytet. Mamy to szczęście, że 3/4 miasta otoczone jest ekspresówką z 6 węzłami i trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Na węźle z Krakowską też wielka szkoda i konserwatywne myślenie, że zdecydowano się na dwa zwykłe skrzyżowania ze światłami zamiast dużego ronda. No i Mikuszowice, znowu te światła...
darekbb
2015-03-09 23:17:40
oj tak na weżźle z krakowska powinno byc duze rondo zawsze sie zastanawiam czemu go nie ma przeciez i tak sa tam 2 wiadukty wiec koszt bylby prawie taki sam
maras49
2015-03-10 13:12:49
@inwestycje - w dalszym ciągu niekompatybilny opis z prezentowaną koncepcją nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej. Przede wszystkim na rysunku rondo nie jest turbinowe - a jak by było to prawdopodobnie nie byłoby prawoskrętu z Cieszyńskiej (to mi nie pasuje ruchowo - mogę się mylić). Ponadto, może jednak skrzyżowanie z ul.Zagajnik będzie rondem. Proszę wkleić link do oryginalnego tekstu zamówienia publicznego. Dzb.
inwestycje
2015-03-10 15:59:45
Nie mam dostępu do aktualniejszych rysunków, dlatego nowszych nie umieszczę. Rondo turbinowe widoczne jest na zamieszczonym na blogu planie (przedostatni rysunek). Opis do każdego rysunku precyzuje, co jest na owym rysunku zamieszczone, a czego brakuje. Pozdrawiam
darekbb
2015-03-10 17:12:26
@maras49: kup sobie okulary. Na ostatnim zdjęciu z lotu ptaka widac rondo turbinowe, i prawoskret z cieszyńskiej
2w
2015-03-10 19:15:37
Wszyscy regularni użytkownicy węzłów S1-Miedzyrzecka i S1-Klubowa wiedzą, że są one totalnie skopane i nadają się do przebudowy
maras49
2015-03-11 10:29:14
@darekbb - i bez okularów widać, że zamieszczone rysunki (ten wyżej i ten niżej) nowego odcinka Międzyrzeckiej się różnią. I to nie tylko rondem. Informacja jak ma być nie jest w opisie sprecyzowana jednoznacznie. Jaki ma być projekt decyduje specyfikacja zmawiającego do zamówienia publicznego. I to było celem mojego pytania. A złośliwości zostaw sobie na forum onetowskie. Bez pozdrowienia.
maras49
2015-03-11 10:47:36
@darekbb - Bez okularów widzę różnicę. Lecz dolny rysunek mowi o Cieszyńskiej i powstał pożniej, natomiast zamieszczenie koncepcji nowego odcinka ze zwykłym rondem na skrzyżowaniu z ul. Cieszyńską data jej wykonania 2007(!) jest nietrafione i zasadniczo się różni (nie tylko rondem) czego pewnie nie zauważyłeś. Stąd moje pytanie.
darekbb
2015-03-11 12:08:24
"w dalszym ciągu niekompatybilny opis(...)Przede wszystkim na rysunku rondo nie jest turbinowe - a jak by było to prawdopodobnie nie byłoby prawoskrętu z Cieszyńskiej" Ja widzę prawoskręt na obu rysunkach, i przy turbinowym i przy 2 pasowym. A co do różnic to ja akurat nie mam problemu ze wzrokiem
maras49
2015-03-11 12:22:23
Cieszę się, że z Pańskim wzrokiem ok - ale dalej twierdzę, że opis nie jest kompatybilny z zaprezentowanymi rysunkami - a właściwie to rysunki nie oddają w całości pełnię treści opisu. O jeden rysunek za dużo.Pozdrawiam i dziekuję za dyskusję.
Inny uzytkownik
2015-03-11 14:30:16
Kurde gosciu, wez wyluzuj z tymi opisami. Nie jestesmy rada ministrow, ten adres to nie jest oficjalne zrodlo informacji urzedu miejskiego tylko prowadzony przez czlowieka z wielka pasja i zaangazowaniem blog gdzie autor umieszcza informacje o ktorych normalnie nie mielibyscie pojecia. Watpie w wasze checi sprawdznia stron projektantow, mzd i um. Dlatego autorowi bloga naleza sie wielki podziekowania. Masz Pan jak na patelni, stara koncepcje i nowa koncepcje gdzie roznice Sa widoczne.
darekbb
2015-03-11 19:30:59
Otóż to, ja nie czepiam sie rysunków i uważam ze im więcej tego tym lepiej, tylko gościa ktory szuka ewidentnie dziury w całym zamiast cieszyć się z tego co jest, a sam nie widzi prawoskretu ktory jest widoczny czarno na białym
miras
2015-03-11 21:30:15
Wiadomo kiedy ma być zrealizowany wiadukt nad torami i połączenie z Cieszyńską?
inwestycje
2015-03-11 21:47:11
Razem z całą inwestycją związaną z przebudową Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej - rozpoczęcia robót można się spodziewać w 2016 roku (w drugiej połowie).
Fred
2015-03-15 10:26:46
Powrocil juz moze pomysl o przylaczenie gminy wilkowice i jaworze do Bielska? Kozy raczej by sie nie zgodzily, czechowice za duze. Miasto by zyskalo nowe dzielnice domkow jednorodzinych co uzasadnialoby zmiane planow zagospodarowania czesci miasta np komorowic na wyzsza i gestsza zabudowe
Wojciechowski
2015-03-15 13:25:34
@Fred Nie widzę większego sensu sztucznego przyłączania do Bielska-Białej wyraźnie oddzielonej od niego przez góry gminy Wilkowice i nieco mniej oddzielonej nimi gminy Jaworze... To już bardziej prawdopodobna jest równie mniej wyobrażalna secesja Wapienicy.
fred
2015-03-15 15:35:02
a tak SE tylko myslalem. Bo dzieki S69, z buczkowic i Wilkowic jestem w stanie szybciej dostac sie do centrum Bielska niz z polnocnych terenow Bielska np Komorowic :) Ekspansja ulicy Cieszynskiej takze zwiekszy dostepnosc Jaworza. Do Bystrej i Jaworza jezdzi juz miejski autobus. Poza tym przyklad Rzeszowa pokazuje, ze taki rozrost pomaga. Inwestorzy czesto patrza na statystyki. Ten ruch dodalby miastu okolo 19 tysiecy mieszkancow a na bielsko moznaby popatrzez z innej, szerszej perspektywy. Bylyby prawdziwe przedmiescia i troche bardzej prawdziwe (w perspektywie) centrum.
Fred
2015-03-15 15:39:33
a no i jeszcze dodam, mam nadzieje ze mnie nie zabijecie, ze mimo wszystko szkoda tych drzew na Cieszynskiej. Fajnie tak zielono sie wjezdzalo do miasta. patrze na google street view bo obecnie siedze sobie za granica. Tutaj (przynajmniej w Anglii) takie aleje ze starymi PRZYCINANYMI I ZADBANYMI, gestymi od lisci drzewami podwyzszaja wartosci nieruchomosci :) ale tak jak mowie ktos te drzewa musi przycinac zeby byly zdrowe i nie zagrazaly katastrofa
mmm
2015-03-16 17:57:25
Do Jaworza nie jeździ autobus miejski. Jaworze by się nie zgodziło na przyłączenie.
oldpet
2015-04-11 07:32:41
Plany polaczen jakie zostaly zrobione na zjezdzie z S1 podczas wspanialej modernizacji byly chyba wziete z lat 90 gdzie kilka samochodow poruszalo sie po drodze. Pracuje w strefe ekonomicznej i bardzo dobrze znam temat wyjazdu z niej w dowolnym kierunku. Zapraszam w godzinach 14:20 niechaj projektanci i mysliciele zerkna albo niech zapytaja ludzi co mysla... Kpina w 21 wieku zrobic cos takiego. Made in Poland to pasuje
qwerty
2015-04-20 21:16:48
Dzisiaj przed 8ma korek sięgnął węzłą pod Auchan. Trzeba było się włączać do ruchu na ekspresówce praktycznie bez pasa rozbiegowego.
AL
2015-05-12 22:26:40
Są gdzieś dostępne plany podłączenia nowego zakładu GE do drogi serwisowej przy S1 (to ta wzdłuż S1 przy Toyocie i hurtowni Róża).
nick
2015-06-18 00:01:25
a może eksperci z opłotów miasta daliby se siana z ogródka i pozostawili kwestie skrzyżowań mieszkańcom najbliżej usytuowanych nieruchomości wzdłuż planowanych inwestycji.

Informacje:


inwestycje, Bielsko-Biała, drogi, budowa, przebudowa, przetarg, kamienice, zabytki, wiadukt, obwodnica, s69, s-69, s1, s-1, estakada, rondo, projekt, rewitalizacja, remont, projekt, plan, schemat, przebieg, mapa, rozbudowa, stadion

Archiwum:


2018
» wrzesień (2)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (1)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (2)
» styczeń (2)

2017
» grudzień (1)
» październik (4)
» wrzesień (1)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» marzec (4)
» luty (2)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» wrzesień (1)
» czerwiec (2)
» maj (1)
» kwiecień (1)
» luty (2)

2015
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (4)
» sierpień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (2)
» kwiecień (1)
» marzec (2)
» luty (1)
» styczeń (1)

2014
» grudzień (2)
» listopad (1)
» październik (1)
» wrzesień (2)
» lipiec (2)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (4)
» styczeń (3)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» październik (2)
» wrzesień (1)
» sierpień (2)
» lipiec (1)
» czerwiec (4)
» maj (2)
» kwiecień (1)
» marzec (3)
» luty (1)
» styczeń (2)

2012
» grudzień (1)
» październik (1)
» wrzesień (1)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (1)
» maj (3)
» kwiecień (3)
» marzec (7)
» luty (3)
» styczeń (2)

2011
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (2)
» wrzesień (2)
» sierpień (8)
» lipiec (1)
» czerwiec (5)
» maj (5)
» kwiecień (7)
» marzec (4)
» luty (7)
» styczeń (3)

2010
» grudzień (2)
» listopad (14)
» październik (7)
» wrzesień (8)
» sierpień (10)
» lipiec (5)
» czerwiec (21)
» maj (13)
» kwiecień (3)

Ostatnie komentarze


[Janusz]
Autorze, dlaczego porzuciłeś bloga? Tęsknię.
[skyscrapper]
Dla wszystkich, którzy tęsknią za blogiem polecam forum skyscrappercity. Założyciel bloga udziela się również tam....
[Mark]
Właśnie mija rok odkąd serwis przestał działać. Czy zna ktoś podobny o podobnej tematyce dotyczący...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 2683448
Newsów: 270
Komentarzy: 5643
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Inwestycje w Bielsku-Białej, blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała