blog.bielsko.pl inwestycje.blog.bielsko.pl | Inwestycje w Bielsku-Białej inwestycje.blog.bielsko.pl | Inwestycje w Bielsku-Białej http://www.blog.bielsko.pl/ pl-pl Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 +0000 Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 +0000 5 Była komenda, nie będzie komendy http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12726.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12726.html Mon, 24 Sep 2018 22:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił dziś przetarg na rozbiórkę obiektów po dawnej Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy Rychlińskiego. Prace mają być wykonane w ciagu 35-50 dni od momentu podpisania umowy (zależnie od zadeklarowanego terminu w ofercie). Na &quot;zwolnionym&quot; terenie Ratusz planuje budowę placu parkingowego dla 159 pojazdów (<a href="http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,8706.html" target="_blank">czytaj więcej</a>). Obecne postępowanie przetargowe nie obejmuje jednak właściwej budowy. </p> Decyzja środowiskowa dla ulicy Cieszyńskiej: zwycięstwo Ratusza przed sądem http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12684.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12684.html Mon, 17 Sep 2018 22:00:00 +0000 <p>Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do argumentacji Ratusza i utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla rozbudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.</p><p>5 września 2016 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił środowiskowe uwarunkowania dla tej inwestycji. Tym miasto nie dysponowało kompletem decyzji, które umożliwiałyby rozpoczęcie inwestycji. Zdecydowano wówczas o złożeniu wniosku kasacyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po ponad dwóch latach od wyroku WSA, sąd II instacji w prawomocnym orzeczeniu uznał ważność decyzji środowiskowej. </p><p>Aktualnie w trakcie procedowania jest ponowny przetarg na rozbudowę tej ulicy. Wkrótce można się spodziewać wyboru najkorzystniejszej oferty, po której (jeśli nie zostaną wniesione odwołania od wyniku przetargu przez innych oferentów) nastąpi kontrola Urzędu Zamówień Publicznych i w dalszej kolejności podpisanie umowy. </p><p>Równocześnie, Ratusz musi wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o ponowne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla innej ważnej decyzji, bez której budowa drogi nie mogłaby się rozpocząć, czyli ZnRID (zgody na realizację inwestycji drogowej). </p><p> </p><p> </p> Otwarcie (ponowne) ofert cenowych na ul. Cieszyńską http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12582.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12582.html Thu, 16 Aug 2018 22:00:00 +0000 <p>Dzisiaj otwarte zostały oferty cenowe w przetargu na przebudowę ulicy Cieszyńskiej i sąsiedniego układu dróg. W ponowionym przetargu wystartowały tylko dwie firmy. Najniższą ofertę złożyła firma Eurovia Polska - na kwotę 149.918.039 zł. Najtańsza oferta w obecnym przetargu jest o blisko 61 mln zł droższa niż w poprzednim postępowaniu, co więcej znacznie przekracza budżet miasta przewidziany na tę inwestycję. Ratusz szacował koszt przebudowy na ok. 112 mln zł, czyli o blisko 38 mln mniej niż najtańsza oferta. Biorąc nawet pod uwagę 10% rezerwę zakładaną przez ratusz, okazuje się, że kwota i tak znacznie przekracza szacunki MZD. Miasto zapowiada jednak dążenie do uzupełnienia w zapisach budżetu brakującej kwoty. </p><p>Należy zaznaczyć, że mimo otwarcia ofert nie ma obecnie możliwości podpisania umowy na tę inwestycję. Decyzja środowiskowa została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ratusz wniósł skargę na ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego - rozprawa odbędzie się 18 września 2018.</p> Piastowska w nowej formie? http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12515.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12515.html Sun, 05 Aug 2018 22:00:00 +0000 Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Piastowskiej na odcinku 2,4 km. Planowana w przyszłości inwestycja ma polegać głównie na budowie ścieżki rowerowej od ulicy Traugutta do ronda Hulanka, a także na przebudowie skrzyżowań z ulicami: Słowackiego, Listopadową, Wyspiańskiego i Sobieskiego. W stosunku do tego ostatniego, jako jedno z rozwiązań, zakłada się budowę ronda. <p>Wybrana w przetargu pracownia projektowa otrzyma 240 dni na wykonanie zadania.</p><p> </p> Poniatowskiego - do remontu. Szykują się korki http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12371.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12371.html Sun, 08 Jul 2018 22:00:00 +0000 <br /><p>Przed weekendem, Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z firmą Usługi Budowlane i Transportowe z Pisarzowic na przebudowę ulicy Poniatowskiego w Bielsku-Białej. Kontrakt opiewa na kwotę 2,4 mln zł. <br /><br />Na całej długości drogi, w miejsce starej nawierzchni wykonanej częściowo z kostki kamiennej i asfaltu, pojawi się nowa - bitumiczna. Chodnik planuje się wykonać z kostki betonowej, natomiast miejsca parkingowe z istniejącej kostki kamiennej. W ramach przebudowy projektuje się wykonanie jezdni i chodników w istniejącym śladzie. <br /><br />Zamknięcie dla ruchu kolejnej drogi w tym rejonie sprawia wrażenie mało rozsądnego, nieskoordynowanego działania MZD. Przy równoczesnym zamknięciu ul. Stojałowskiego i znacznych utrudnień na ul. Żywieckiej, remont ul. Poniatowskiego skutkować będzie zapewne znacznym zablokowaniem tej części miasta.<br />Całość prac powinna zostać wykonana w ciągu 100 dni od daty podpisania umowy. </p><p> </p><p><a href="https://s15.postimg.cc/gavs4za4p/poniatowskiego.jpg" target="_blank"><img src="https://s15.postimg.cc/85dq6tlvv/poniatowskiego.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: materiały przetargowe </font></p><div style="float: left; width: 106px; padding-right: 14px"> <br /> </div> Cieszyńska: ponowny przetarg http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12127.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,12127.html Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000 <p>Zgodnie z zapowiedziami bielskiego Ratusza, ogłoszono ponowny przetarg na rozbudowę ulicy Cieszyńskiej wraz z przyległym systemem komunikacyjnym. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wybrany wówczas wykonawca (Eurovia) nie przedłużył ważności swojej oferty. Było to spowodowane znacznymi zmianami cen na rynku budowlanym. </p><p>Aktualnie inwtycja jest jednak wstrzymana, ze względu na planowane na początku przyszłego roku postępowanie kasacyjne przez Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wydana przed kilu laty decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została skutecznie zaskarżona w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W trakcie jej wydawania Ratusz dopuścił się wielu błędów proceduralnych, co skutkowało takim wyrokiem. </p><p> </p> Bezkolizyjny węzeł na drodze krajowej nr 1 http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11658.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11658.html Sat, 14 Apr 2018 22:00:00 +0000 <p>Od kilku lat trwają prace projektowe nad rozbudową ulicy Warszawskiej. Jedną z części planowanej inwestycji jest budowa węzła drogowego z ulicą Mazańcowicką. Miasto podjęło decyzję o budowie węzła typu WB (półkoniczyna), składającego się ze zjazdów i wjazdów w ciągu ulicy Warszawskiej w przeciwległych ćwiartkach węzła. Na połączeniu łącznic z ulicą Mazańcowicką przewidziano budowę dwóch rond, do których dodatkowo włączone zostaną ulice Poligonowa i Pedagogiczna. Dotychczasowe skrzyżowanie przy salonach Volvo i Forda będzie zlikwidowane. Zmianie ulegnie również układ komunikacyjny w rejonie stacji Lotos po wschodniej stronie drogi krajowej nr 1 - dotychczasowy wyjazd ulegnie likwidacji, a nowy zostanie poprowadzony projektowanym odcinkiem drogi, który docelowo będzie również łącznikiem z ulicą Opłotek. Dojazdy do firmy Davis i Honda Kemag zostaną poprowadzone również w odmienny sposób - dotychczasowe łączniki od strony ulicy Warszawskiej zostaną zamknięte, a wjazd poprowadzony zostanie nową drogą od ulicy Mazańcowickiej.</p><p>Budowa nowego węzła nie jest planowana w tym roku. </p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/jhk2g04j1/warszawska.jpg"><img src="https://s9.postimg.cc/4llj8et4f/warszawska.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p> </p><p>REKLAMA:</p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p> <p> </p><p> </p> Drogowa wiosna w Bielsku-Białej http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11473.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11473.html Sun, 25 Mar 2018 22:00:00 +0000 W ciągu ostatnich dni, Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetargi budowlane dla rozbudowy fragmentu ulicy Żywieckiej, budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lompy/Cieszyńskiej oraz postępowanie przetargowe na opracowanie projektowe budowy nowego łącznika do węzła z drogą S52.<br /> <br />---<p>Miasto zamierza przebudować obecne skrzyżowanie ulic Lompy/Cieszyńskiej na rondo. Inwestycja ta jest ściśle związana z planowaną budową parkingu wielopoziomowego, do którego właśnie z owego ronda poprowadzony będzie nowy łącznik. W ramach zadania, wykonawca wyremontuje również nawierzchnie jezdni i chodników ul. Kopernika oraz fragmentu ul. Cieszyńskiej. </p><p>MZD szacuje koszty tej inwestycji na ok. 3,9 mln zł.<br /> <br />Wykonawca będzie miał 140 dni na wykonanie całości prac. </p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/j9tzvtcrh/lompy.jpg" target="_blank"><img src="https://s9.postimg.cc/6iftpb2zj/lompy.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p>---</p><p>MZD ogłosił również przetarg na przebudowę ok. 250-metrowego odcinka ulicy Żywieckiej (od ulicy Sielanka do granic miasta). Najtrudniejsze prace związane będą z rozbiórką i budową nowego mostu nad potokiem Skleniec. W ramach inwestycji powstanie nowa sygnalizacja świetlna - na przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bajki. <br />Jest to mały fragment planowanej od wielu lat przebudowy ulicy Żywieckiej od węzła z drogą S1 w Mikuszowicach do granic miasta (koło Stalownika). <br />Miasto na przebudowę planuje przeznaczyć 3,45 mln zł. Całość prac powinna być wykonana w ciągu 180 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. </p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/5sx1cyxb1/zywiecka.jpg" target="_blank"><img src="https://s9.postimg.cc/xg9qr2ihr/zywiecka.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p>---</p><p>Trzecie postępowanie przetargowe, które ogłosił Miejski Zarząd Dróg w ostatnich dniach dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego wokół terenów inwestycyjnych po północnej stronie drogi ekspresowej S52. Miasto planuje przedłużenie ulicy Rudawka oraz budowę łącznika prowadzącego do węzła przy CH Auchan na drodze ekspresowej S52 ulicy Rudawka.<br />Kluczowym problemem przy rozbudowie tego układu komunikacyjnego będzie średnica ronda północnego na węźle. W ciągu 30 dni projektant będzie musiał wykonać analizę przejezdności dla tego miejsca. <br />Nowy odcinek ulicy Rudawka (500 m) zakończony zostanie rondem, z którego na południe poprowadzony zostanie łącznik (550 m) do węzła z drogą S52. Łącznik będzie musiał przechodzić wiaduktem nad drogą serwisową, ciągnącą się wzdłuż &bdquo;ekspresówki&quot;. Teren, na którym planowana jest inwestycja to w głównej mierze tereny rolnicze, nieużytki oraz tereny leśne.<br />Projekt powinien być gotowy w ciągu 230 dni od dnia podpisania kontraktu z wykonawcą dokumentacji. </p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/53e90lhbz/s52.png" target="_blank"><img src="https://s9.postimg.cc/53e90lhbz/s52.png" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/51gf82lyl/D_0052_PZT_02.1_Plan_sytuacyjny_cz_II.jpg" target="_blank"><img src="https://s9.postimg.cc/9ar5xm3bz/D_0052_PZT_02.1_Plan_sytuacyjny_cz_II.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">Plany: dokumentacja przetargowa / własne </font></p><p> </p><p>REKLAMA:</p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p> <p> </p><p> </p> Nowe rondo w centrum Białej http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11114.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,11114.html Wed, 28 Feb 2018 23:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Stojałowskiego, Głębokiej, Szkolnej, Wyzwolenia i Broniewskiego w centrum Białej, w rejonie kościoła Opatrzności Bożej. W miejscu historycznego Placu Deskowego powstać ma pięciowlotowe rondo. Sam plac, noszący obecnie nazwę zapożyczoną od kościoła również zostanie przebudowany. Znajdująca się w jego centrum zabytkowa figura Nepomucena zostanie przeniesiona. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 5,3 mln zł. Budowa planowana jest na lata 2018-2019.<br /><br />Całość zamówienia ma zostać wykonana w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy.<br />Miasto planuje przeznaczyć na budowę ronda 4,2 mln zł.<br /><br />Plany objazdów w trakcie budowy: <a href="https://www.docdroid.net/F0AQUvE/objazdy.pdf" target="_blank">(zobacz)</a> </p><p><font size="1">plan: materiały przetargowe </font></p><p> </p><p><a href="https://s27.postimg.cc/kmmexhp8h/rondo_stoj.jpg" target="_blank"><img src="https://s27.postimg.cc/ntgyh49oj/rondo_stoj.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p>REKLAMA:</p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p> <p> </p><p> </p><p> </p> Drogowe zmiany w Olszówce http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10820.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10820.html Thu, 08 Feb 2018 23:00:00 +0000 <p>W najbliższych latach Miejski Zarząd Dróg planuje przebudowę ulic Pocztowej i Startowej w bielskiej dzielnicy Olszówka. Poniżej koncepcje przebudowy tych dwóch dróg. Oprócz przebudowy jezdni, wzdłuż tych ulic powstaną nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz na krótkim odcinku (od ul. Bystrzańskiej do basenu &quot;Start&quot;) ścieżka rowerowa. </p><p> </p><p><strong>Ulica Startowa:</strong></p><p><a href="https://s9.postimg.cc/v4ppygs19/startowa1.jpg"><img src="https://s9.postimg.cc/nbz26hm27/startowa1.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><strong>Ulica Pocztowa:</strong></p><p><a href="https://s9.postimg.cc/70yya6wpp/pocztowa1.jpg"><img src="https://s9.postimg.cc/fj8eej38f/pocztowa1.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://s9.postimg.cc/w6zwh1l59/pocztowa2.jpg"><img src="https://s9.postimg.cc/m9ovnzdjj/pocztowa2.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://postimg.cc/image/drffjmzaz/"><img src="https://s9.postimg.cc/drffjmzb3/pocztowa3.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://postimg.cc/image/wjran7nzf/"><img src="https://s9.postimg.cc/fvzskpt7z/pocztowa4.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: MZD</font></p><p> </p><p>REKLAMA:</p> <br /> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p><p> </p> Oferty cenowe na rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10777.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10777.html Mon, 05 Feb 2018 23:00:00 +0000 <p>Dzisiaj w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg otwarto oferty cenowe w przetargu na rozbudowę ulic Krakowskiej i Żywieckiej. Wykonawcy mogli składać oferty dla dwóch zadań osobno.</p><p> </p><p>Zadanie 1 (przebudowa Krakowskiej)<br />Budżet inwestora: 54 718 275,48 zł<br />Eurovia Polska S.A.: 52 568 167,95 zł <br />Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.: 66 008 810,94 zł <br />Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.: 80 922 120,34 zł <br /> <br />Zadanie 2 (przebudowa Żywieckiej) <br />Budżet inwestora: 47 200 254,37 zł<br />Eurovia Polska S.A.: 42 552 065,91 zł<br />Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.: 48 254 622,04 zł<br /><br /><a href="http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5280.html" target="_blank">Plany rozbudowy drogi oraz opis zakresu robót dla ulic Krakowskiej i Żywieckiej</a>.</p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Plany inwestycyjne bielskiego Ratusza na 2018 rok (wybór) http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10626.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10626.html Wed, 24 Jan 2018 23:00:00 +0000 <p>Podane terminy dotyczą czasu ogłoszenia przetargu.<br /><br /><strong>I kwartał:</strong><br />- Rozbudowa budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii przy ul. Wyzwolenia - 47,5 mln zł<br />- Budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Zielonej - 3,6 mln zł<br />- Modernizacja budynku &bdquo;Kubiszówki&quot; przy ul. Słowackiego 17 - 0,6 mln zł<br />- Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24 - 2,6 mln zł<br />- Rozbudowa ul. Żywieckiej na południe od węzła Mikuszowice - 5,3 mln zł<br />- Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Czechowickiej nad torami oraz drogą dojazdową do ul. Słowackiego - 2,8 mln zł<br />- Przebudowa ul. Mickiewicza od pl. Chrobrego do ul. Sienkiewicza - 1,1 mln zł<br />- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stojałowskiego, Wyzwolenia, Broniewskiego oraz przebudowa pl. Opatrzności Bożej - 6,8 mln zł<br />- Budowa łącznicy z ulicy Międzyrzeckiej do ulicy Przy Torach - 3 mln zł<br />- Rozbudowa skrzyżowania ulic Cieszyńska, Kopernika, Lompy - 4,9 mln zł<br />- Rozbudowa al. Armii Krajowej od ronda przy ul. Karbowej do dolnej stacji kolei gondolowej - 6,9 mln zł<br /> <br /><strong>I/II kwartał:</strong><br />- Remont kamienicy Barlickiego 1 - 160 tys. zł<br />- Remont kamienicy Stojałowskiego 53 (etap I) - 68 tys. zł</p><p><strong>II kwartał:</strong><br />- Przebudowa pawilonu nr 4 Szpitala Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego - 6 mln zł<br />- Remont kamienicy Rynek 16/Słowackiego 1b - 0,7 mln zł</p><p><strong>II/III kwartał:</strong><br />- Remont kamienicy przy pl. św. Mikołaja 12 - 0,7 mln zł</p><p><strong>Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej:</strong><br />- Rozbudowa ul. Listopadowej od ul. Nad Potokiem do Frycza Modrzewskiego (ogłoszony)<br />- Rozbudowa ul. Łuczników od ul. Karpackiej do ul. Jeżynowej (ogłoszony)<br />- Rozbudowa ul. Polnej (I kwartał)<br />- Rozbudowa ul. Łagodnej do wiaduktu nad S1 oraz budowa ścieżki rowerowej do ulicy Żywieckiej (I kwartał)<br />- Rozbudowa ciągów pieszego i rowerowego wzdłuż ulic Partyzantów i Bystrzańskiej (I kwartał)<br />- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Andersa na odcinku od ul. Kustronia ul. Sosnkowskiego (I kwartał)<br />- Rozbudowa ul. Rudawka i ul. Hodowców wraz z włączeniem do drogi S52 (I kwartał)<br /><br /><strong>Dodatkowo w kolejnych latach planuje przeprowadzić się m.in. następujące inwestycje drogowe:</strong><br />- Rozbudowa ul. Falistej <br />- Przebudowa ul. Piastowskiej<br />- Rozbudowa skrzyżowania ul. gen. Bora-Komorowskiego i ul. Partyzantów<br />- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Tuwima i Broniewskiego<br />- Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Czerwonej <br />- Przebudowa skrzyżowania ul. Hałcnowskiej i ul. Daszyńskiego (rondo)<br />- Rozbudowa ul. Pocztowej<br />- Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada<br />- Rozbudowa ul. Warszawskiej </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Wapienica doczeka się deptaka i ścieżki rowerowej http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10494.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,10494.html Sat, 13 Jan 2018 23:00:00 +0000 Miejski Zarząd dróg ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej i deptaka wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wapienica, na odcinku od okolic ulicy Cieszyńskiej do ulicy Leśników.<br /><p>Na długości 207 m, w pobliżu centrum Wapienicy (od ok. ulicy Cieszyńskiej do ul. Celtyckiej), zbudowany zostanie szeroki na 5 metrów ciąg pieszo-jezdny. Na dalszym 687-metrowym fragmencie trasa dla rowerów (3 m) i chodnik (2 m) zostaną rozdzielone pasem zieleni.<br />Wspólny odcinek oraz odseparowana ścieżka rowerowa będą miały nawierzchnię asfaltową, a chodnik wykonany będzie z kostki betonowej. Trasa na całym przebiegu zostanie oświetlona.<br />Obecnie istnieje tam jedynie nadbrzeżna ścieżka utwardzona wyłącznie tłuczniem oraz na krótszych fragmentach - asfaltowa. Nowa trasa przebiegać będzie w większości nowym śladem, bardziej oddalonym od rzeki. Do przeprowadzenia inwestycji konieczne będzie wycięcie ponad 150 krzewów i drzew.<br />Jest to I etap inwestycji. W przyszłości planowana jest budowa ścieżki i deptaka na dalszym odcinku - aż do parkingu &bdquo;pod zaporą&quot; przy ulicy Tartacznej.<br />Całość prac nad I etapem powinna zostać wykonana w ciągu 120 dni od podpisania umowy z wykonawcą, co pozwala szacować, że jeszcze w wakacje inwestycja zostanie oddana do użytku.</p><p> </p><p><a href="https://s10.postimg.cc/5mqref0l3/wapienica1.jpg" target="_blank"><img src="https://s10.postimg.cc/8tlay1l15/wapienica1.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://s10.postimg.cc/6p0xwyr47/wapienica2.jpg" target="_blank"><img src="https://s10.postimg.cc/npju5n45l/wapienica2.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: materiały przetargowe</font> </p><p> </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p><p> </p> Hałcnów i Komorowice długo na to czekały http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9932.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9932.html Mon, 04 Dec 2017 23:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców Hałcnowa i Komorowic ulicy Nowohałcnowskiej. Nowy ciąg połączy węzeł Rosta na drodze ekspresowej S52 z ulicą Hałcnowską.<br />Droga rozpoczynać się będzie na istniejącym rondzie wybudowanym w ramach węzła Rosta, a kończyć na nowym rondzie z ulicą Hałcnowską. W ramach inwestycji powstanie nowa 517-metrowa droga o szerokości 7 m, jednostronny chodnik na jej fragmencie oraz zatoki autobusowe. Projektowana droga przebiegać będzie głównie przez tereny rolnicze i nieużytki, wzdłuż potoku Kromparek.<br />Do nowej ulicy dowiązana zostanie ulica Braterska, która na znacznym odcinku zostanie rozbudowana. Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie przebudowany ok. 300-metrowy fragment ul. Hałcnowskiej oraz ok. 1100-metrowy ul. Bocznej.<br />Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 24 mln zł. Początek prac planowany jest na marzec 2018, a koniec na marzec 2021. Główne prace prowadzone będą jednak w latach 2019-2020.</p><p> </p><p><a href="http://image.ibb.co/hFp5zb/nowohalcnowska.jpg" target="_blank"><img src="http://image.ibb.co/jONVXw/nowo_m.jpg" alt="" width="550" height="339" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: materiały przetargowe (kompilacja własna)</font></p><p> </p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p> Pod Szyndzielnię nową drogą http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9233.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9233.html Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000 Dwa tygodnie temu Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z firmą Gronner &amp; Rączka Architekci na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Alei Armii Krajowej na jej górnym, podstokowym odcinku. <p>Projektant będzie miał za zadanie opracować pełną dokumentację dla drogi na odcinku od ronda u zbiegu Alei Armii Krajowej oraz ulic Karbowej i Olszówki do dolnej stacji kolei gondolowej &bdquo;Szyndzielnia&quot;.<br /><br />Droga na odcinku do ulicy dojazdowej do ośrodka &bdquo;Beskidy Park&quot; po przebudowie ma zyskać 6-metrową jezdnię oraz jednostronny chodnik o szerokości 3,5 m, a od wspomnianej drogi dojazdowej do dolnej stacji kolei - 4,5-metrową jezdnię bez chodników. Dodatkowo przebudowana do postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 metrów ma zostać ulica Skalna.<br /><br />Projektant będzie miał także za zadanie opracowanie projektu planowanej pętli autobusowej, projektu zagospodarowania przestrzeni przy dolnej stacji kolei gondolowej oraz zaplanowanie obiektów małej architektury wzdłuż drogi. <br />Zagospodarowanie placu przy dolnej stacji ma uwzględniać:<br />- możliwość zawracania autobusów,<br />- miejsce do gromadzenia się wycieczek,<br />- miejsce do handlu (sprzedaż pamiątek) - np. kioski,<br />- stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych,<br />- stanowiska napraw i mycia rowerów.</p><p>Co należy zaznaczyć - droga nadal będzie wyłączona z ruchu poza komunikacją miejską oraz osobami dojeżdżającymi do posesji. </p><p>Projektant będzie miał 300 dni na wykonanie zamówienia. <br />Szacunkowy koszt budowy to 12 mln zł (wraz z kosztami wykupu gruntów pod drogę, w większości należących od Lasów Państwowych). Budowę planuje się przeprowadzić w latach 2018-2019.</p><p> </p><p><a href="http://image.ibb.co/btwtdG/armii_krajowej.jpg"><img src="http://preview.ibb.co/eDYvsb/armii_krajowej.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: dokumentacja przetargowa MZD</font></p><p><font size="1"> </font></p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p> Słowackiego: była kostka, będzie asfalt. ''Dobra zmiana''? http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9232.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,9232.html Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000 <p>Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę na wykonanie przebudowy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej.<br /><br />Nową nawierzchnię zyska fragment drogi na odcinku pomiędzy ulicami Orkana i Grunwaldzką. Zmianie ulegnie rodzaj nawierzchni na tej ulicy. Pomiędzy ulicami Orkana a Frycza Modrzewskiego ułożona będzie kostka brukowa (do tej pory znajdowała się tylko na fragmencie tego odcinka). Na dalszym odcinku (do Grunwaldzkiej), dotychczas w całości brukowanym, ułożona będzie nawierzchnia bitumiczna. <br /><br />Dodatkowo, w ramach tego zadania wyremontowany zostanie parking u zbiegu z ulicą Sienkiewicza. W tym miejscu jeszcze kilka lat temu planowano budowę parkingu wielopoziomowego - pomysł ten jednak zarzucono. <br />Koszt przebudowy wyniesie 2,7 mln zł. Wykonawca, czyli firma Inter-Service z Bielska-Białej, będzie miała czas na wykonanie wszystkich prac do końca maja 2018 roku.<br /><br /><a href="http://image.ibb.co/ipy0Qw/slowackiego1.jpg"><img src="http://preview.ibb.co/dKuJCb/slowackiego1.jpg" border="0" alt="slowackiego1" width="550" /><br /></a><br /><a href="http://image.ibb.co/iKzwyG/slowackiego2.jpg"><img src="http://preview.ibb.co/bFbyCb/slowackiego2.jpg" border="0" alt="slowackiego2" width="550" /></a></p><p> </p><p><font size="1">plany: materiały przetargowe MZD</font></p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p> <p> </p> Nowe osiedle w pięknej okolicy. Ceny w dół http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,8779.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,8779.html Tue, 10 Oct 2017 22:00:00 +0000 <p>Własny dom na granicy miasta w cichej i zielonej okolicy to marzenie wielu osób. Gdyby połączyć to jeszcze z wygodnym dojazdem i bogatą infrastrukturą rowerową, otrzymalibyśmy idealne miejsce do zamieszkania. Nowa inwestycja - Osiedle Piechurów, budowana w północno-zachodniej części Bielska-Białej, na granicy z Mazańcowicami idealnie wpisuje się w takie marzenia. <strong><br /></strong><br />Powstające osiedle składa się z 10 budynków położonych na działkach o powierzchni od 5 do 12 arów. Deweloper oferuje dwa typy domów: w zabudowie wolnostojącej (tzw. singiel) o powierzchni netto 143 m<sup>2</sup> oraz bliźniak - 92 m<sup>2</sup>. <br /><br /><strong>Domy typu bliźniak budowane na Osiedlu Piechurów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nabywców. W sprzedaży pozostał już tylko ostatni lokal - C1. Deweloper proponuje sprzedaż tej nieruchomości w promocyjnej cenie. Dodatkowo zapewnia, że istnieje możliwość jej negocjacji. Jak informuje inwestor, ze względu na obniżoną cenę w ostatnich dniach, pojawiło się wiele zapytań dotyczących zakupu lokalu.</strong><br /><br />Wielkość działek w przypadku singli waha się od mniejszych 8-arowych do obszerniejszych, liczących 12 arów. Domy-bliźniaki otrzymały dla każdej z części działkę o powierzchni 5-6 arów.<br /><br />Szybki dojazd z kierunku Komorowic, Katowic, Cieszyna, Mazańcowic oraz od strony zachodniej obwodnicy miasta (z okolic Makro Cash&amp;Carry) powoduje, że skomunikowanie Osiedla Piechurów z systemem dróg miejskich i wylotowych z Bielska-Białej jest bardzo wygodne. Unikając całego zgiełku miasta można zamieszkać w niewielkiej odległości od zatłoczonych handlowych i dróg ekspresowych, ciesząc się równocześnie ciszą i naturalnym otoczeniem. <br /><br />W bezpośrednim otoczeniu Osiedla Piechurów znajdują się lasy, łąki, niezabudowane działki i domy jednorodzinne. Niecałe 5 minut drogi dzieli Osiedle Piechurów od rekreacyjnego i spacerowego terenu wokół wzgórza Trzy Lipki. Kilkaset metrów od Osiedla zlokalizowany jest natomiast węzeł miejskich i międzynarodowych szlaków rowerowych. <br /><br />Teren każdego budynku ogrodzony jest siatką z trzech stron, co pozwala na wykonanie frontu ogrodzenia według własnej koncepcji. Budynki wykonane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych, w technologii tradycyjnej, częściowo wyposażone i wykończone - w tzw. &quot;standardzie deweloperskim&quot;. Domy typu singiel otrzymały dodatkowo wiaty garażowe.<br /><br />Inwestycja znajduje się aktualnie w fazie budowy - planowany termin ukończenia prac to jesień 2017 roku.</p><p><strong>Dane kontaktowe:</strong><br />Strona www: <a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank">www.osiedlepiechurow.pl</a><br />Facebook: <a href="https://www.facebook.com/OsiedlePiechurow/">facebook.com/OsiedlePiechurow</a><br />Telefony: 33 822 87 76 / 501 861 434</p><p><strong>Broszura informacyjna</strong>: <a href="http://osiedlepiechurow.pl/broszura.pdf" target="_blank">zobacz PDF</a></p><p> </p><p><strong>ARTYKUŁ SPONSOROWANY.</strong></p><p> </p><p><strong><a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/baner_blog3.png" alt="" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania" width="560" height="200" /></a> </strong></p><strong><br /></strong><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_5.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle1.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_3.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle5.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle4.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle3.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_4.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle2.jpg" alt="" /></a><p> </p><p>-----<br /><br />REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p> Zamiast komendy - parking http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,8706.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,8706.html Sat, 07 Oct 2017 22:00:00 +0000 <p>Już wkrótce rozpoczną się prace projektowe nad inwestycją polegającą na budowie parkingu w miejscu Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Rychlinskiego. Po planowanej w 2018 wyprowadzce Policji do wykańczanego obiektu w pobliżu ulicy Wapiennej/Piekarskiej, dawny budynek zostanie wyburzony. Na tym miejscu planuje się budowę parkingu. Z kilku proponowanych koncepcji (w tym także budowy wielopoziomowego parkingu, kosztujących o ok. 8 mln zł więcej) wybrano ostatecznie parking terenowy liczący 159 miejsc postojowych. Koncepcja nie zakłada miejsc parkingowych dla autobusów. Wjazd i wyjazd poprowadzony będzie od strony ulicy Rychlińskiego.<br />Szacuje się, że inwestycja (bez kosztów wyburzenia obecnej Komendy) kosztować będzie 2 762 763 zł.</p><p> </p><p>---</p><p>Jeszcze w tym roku wyburzone zostaną opuszczone i zrujnowane zabudowania przy skrzyżowaniu ulic Krakowska/Lwowska oraz w rejonie ulicy Kopernika. W obu tych miejscach w przyszłym roku powinna rozpocząć się budowa parkingów wielopoziomowych. </p><p> </p><p><a href="https://ibb.co/cvCxgG"><img src="https://preview.ibb.co/iUi3MG/1.jpg" border="0" alt="1" width="550" /></a></p><p><a href="https://ibb.co/cvCxgG"></a><br /><a href="https://ibb.co/m8aTow"><img src="https://preview.ibb.co/ccbCFb/2.jpg" border="0" alt="2" width="550" /></a></p><p><a href="https://ibb.co/m8aTow"></a><br /><a href="https://ibb.co/hBn8ow"><img src="https://preview.ibb.co/gdBZTw/3.jpg" border="0" alt="3" width="550" /></a></p><p><br /><a href="https://ibb.co/g4Revb"><img src="https://preview.ibb.co/i8t3MG/4.jpg" border="0" alt="4" width="550" /></a></p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/baner_blog.png" alt="" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania" width="560" height="200" /></a> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p> Przez Dębowiec nad zaporę... http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,7976.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,7976.html Wed, 13 Sep 2017 22:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił dziś przetarg na rozbudowę ulicy Dębowiec. Postępowanie dotyczy odcinka od parkingu &bdquo;pod zaporą&quot; do skrzyżowania z ulicą Łowiecką.<br /><br />Ulica Dębowiec rozbudowana zostanie na odcinku ok. 750 metrów. Droga zaprojektowana została po istniejącym śladzie, z wykonaniem poszerzenia jezdni na północą stronę. Również po północnej stronie, na całym odcinku, poprowadzony zostanie chodnik (z serpentyną wykonaną w najbardziej nastromionym miejscu) oraz ścieżka rowerowa.<br /><br />W rejonie skrzyżowania Dębowiec/Łowiecka/Skarpowa przewidziano teren na miejsce obsługi rowerzystów i pieszych, gdzie wykonane zostaną stojaki na rowery, ławki i stoły umożliwiające odpoczynek.<br />Jest to pierwszy etap zadania, które całościowo obejmować będzie budowę ciągu dróg Łowiecka - Dębowiec, stanowiącego połączenie dwóch popularnych terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej (Doliny Wapienicy i lotniska). Realizację inwestycji zaplanowano w podziale na 3 etapy: w pierwszym realizowana będzie rozbudowa ulicy Dębowiec, łącznie ze skrzyżowaniem z ulicami Łowiecką i Skarpową. W drugim etapie rozbudowywana będzie ulica Łowiecka. W ostatnim, trzecim etapie zrealizowana zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Zwardońskiej, Antycznej, Jeżynowej oraz Łowieckiej.<br /><br />W dalszej przyszłości, w tym rejonie planowana jest również poważna rozbudowa ulicy Skarpowej oraz Nowojeżynowej.<br />Koszt rozbudowy ulicy Dębowiec szacowany jest na 3 mln zł, a całego ciągu Dębowiec - Łowiecka na 19,3 mln zł.<br />Prace nad wykonaniem etapu I mają się zakończyć do końca marca 2019.</p><p> </p><p><a href="https://image.ibb.co/iaUfR5/debowiec.jpg" target="_blank"><img src="https://preview.ibb.co/iUUQtk/debowiec.jpg" alt="" width="580" /></a> </p><p><font size="1">plan: materiały przetargowe </font></p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p> </p><p><a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/baner_blog.png" alt="" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania" width="560" height="200" /></a> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Nowy Program Budowy Dróg Krajowych http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5512.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5512.html Tue, 18 Jul 2017 22:00:00 +0000 <p>12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację <em>Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</em>. Zmieniony dokument zwiększa limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł. W dokumencie tym, podobnie jak w poprzedniej wersji uchwalonej 8 września 2015 r., uwzględniono budowę drogi ekspresowej S1. Nowy dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych.</p><p>Zaktualizowany PBDK zakłada budowę odcinka Bielsko-Biała - Kosztowy w latach 2019-2022.<br />Na rezerwowej liście inwestycji (na 3. miejscu), które nie mieszczą się w przyznanym limicie finansowym znalazła się droga ekspresowa S52 Bielsko-Biała - Głogoczów. </p><p>Szacowany koszt budowy S1 Bielsko-Biała - Kosztowy to 3 555 948 tys. zł, a S52 Bielsko-Biała - Głogoczów to 4 316 760 tys. zł.</p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p> </p><p><a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/baner_blog.png" alt="" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania" width="560" height="200" /></a> </p> <p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Nowe osiedle w pięknej okolicy http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5319.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5319.html Thu, 06 Jul 2017 22:00:00 +0000 <p><strong>Własny dom na granicy miasta w cichej i zielonej okolicy to marzenie wielu osób. Gdyby połączyć to jeszcze z wygodnym dojazdem i bogatą infrastrukturą rowerową, otrzymalibyśmy idealne miejsce do zamieszkania. Nowa inwestycja - Osiedle Piechurów, budowana w północno-zachodniej części Bielska-Białej, na granicy z Mazańcowicami idealnie wpisuje się w takie marzenia. <br /></strong><br />Powstające osiedle składa się z 10 budynków położonych na działkach o powierzchni od 5 do 12 arów. Deweloper oferuje dwa typy domów: w zabudowie wolnostojącej (tzw. singiel) o powierzchni netto 143 m<sup>2</sup> oraz bliźniak - 92 m<sup>2</sup>. Wielkość działek w przypadku singli waha się od mniejszych 8-arowych do obszerniejszych, liczących 12 arów. Domy-bliźniaki otrzymały dla każdej z części działkę o powierzchni 5-6 arów.<br /><br />Szybki dojazd z kierunku Komorowic, Katowic, Cieszyna, Mazańcowic oraz od strony zachodniej obwodnicy miasta (z okolic Makro Cash&amp;Carry) powoduje, że skomunikowanie Osiedla Piechurów z systemem dróg miejskich i wylotowych z Bielska-Białej jest bardzo wygodne. Unikając całego zgiełku miasta można zamieszkać w niewielkiej odległości od zatłoczonych handlowych i dróg ekspresowych, ciesząc się równocześnie ciszą i naturalnym otoczeniem. <br /><br />W bezpośrednim otoczeniu Osiedla Piechurów znajdują się lasy, łąki, niezabudowane działki i domy jednorodzinne. Niecałe 5 minut drogi dzieli Osiedle Piechurów od rekreacyjnego i spacerowego terenu wokół wzgórza Trzy Lipki. Kilkaset metrów od Osiedla zlokalizowany jest natomiast węzeł miejskich i międzynarodowych szlaków rowerowych. <br /><br />Teren każdego budynku ogrodzony jest siatką z trzech stron, co pozwala na wykonanie frontu ogrodzenia według własnej koncepcji. Budynki wykonane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych, w technologii tradycyjnej, częściowo wyposażone i wykończone - w tzw. &quot;standardzie deweloperskim&quot;. Domy typu singiel otrzymały dodatkowo wiaty garażowe.<br /><br />Inwestycja znajduje się aktualnie w fazie budowy - planowany termin ukończenia prac to jesień 2017 roku.</p><p><strong>Dane kontaktowe:</strong><br />Strona www: <a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank">www.osiedlepiechurow.pl</a><br />Facebook: <a href="https://www.facebook.com/OsiedlePiechurow/">facebook.com/OsiedlePiechurow</a><br />Telefony: 33 822 87 76 / 501 861 434</p><p><strong>Broszura informacyjna</strong>: <a href="http://osiedlepiechurow.pl/broszura.pdf" target="_blank">zobacz PDF</a></p><p> </p><p><strong>ARTYKUŁ SPONSOROWANY.<br /> <br /></strong><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_5.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle1.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_3.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle5.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle4.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle3.jpg" alt="" /></a><br /><br /><br /><a href="http://osiedlepiechurow.pl/images/wizualizacje/wiz_4.jpg" target="_blank"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/artykul/osiedle2.jpg" alt="" /></a></p><p>-----<br /><br />REKLAMA:</p><p> </p><p> </p><p><a href="http://www.osiedlepiechurow.pl" target="_blank" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania"><img src="http://www.osiedlepiechurow.pl/baner_blog.png" alt="" title="Osiedle Piechurów Bielsko-Biała - nowa inwestycja, deweloper, mieszkania" width="560" height="200" /></a> </p> <p> </p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Przetarg na dokumentację dla S1 http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5287.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5287.html Thu, 08 Jun 2017 22:00:00 +0000 <p>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.</p><p> </p><p>Dokumentacja powinna być gotowa w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy z firmą projektową. Koncepcja Projektowa to dokument, na podstawie którego ogłaszany może być przetarg w formule Zaprojektuj i Buduj. Istnieje zatem realna szansa na ogłoszenie tego postępowania pod koniec 2018 roku. Zakładając taki scenariusz, podpisanie umowy z wykonawcą powinno nastąpić rok później. Licząc kolejne 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej, przysłowiowa &quot;pierwsza łopata&quot; mogłaby być wbita w pierwszych miesiącach 2021 roku. Na budowę należy rezerwować 2 lata, co oznacza, że nową drogą moglibyśmy pojechać początkiem 2023 roku. </p><p> </p><p>W 2012 roku, w jednym z moich wpisów na blogu, wyliczałem, że droga byłaby gotowa w 2024 roku. Wówczas przedstawiciele GDDKiA zakładali ODDANIE drogi do użytku w okolicach 2018 roku. Przedstawiciel GDDKiA w trakcie konsultacji społecznych dyskutował z moimi wyliczeniami, twierdząc, że są nierealne. Jednak stanęło na moim...</p><p> </p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Krakowska i Żywiecka - ogłoszono przetarg na budowę http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5280.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5280.html Fri, 26 May 2017 22:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił dziś przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 52 - ciągu ulic Krakowskiej i Żywieckiej. Zadanie podzielone zostało na dwie części - zgodnie z nazwami ulic. Oznacza to, że prace na obu częściach będą mogły wykonywać różne firmy budowlane. </p><p> </p><p><strong>Żywiecka - zakres robót:</strong><br />- rozbudowa ulicy Żywieckiej na odcinkach w km: 0+000 - 0+820, 0+820 - 1+533,32 i 1+533,32 - 2+528,29, <br />- przebudowa/rozbudowa istniejących skrzyżowań ul. Żywieckiej z ulicami: Stojałowskiego, Lipnicka, PCK, Skłodowskiej, Cmentarna, Rychlińskiego, Tuwima, Lenartowicza, Chodkiewicza, Gorkiego, Poniatowskiego, Krasickiego, Bora-Komorowskiego, Łagodna, Prusa, Niemcewicza, Straconki i Górska, <br />- rozbudowa/przebudowa mostu na rzece Niwka, <br />- budowa ścian oporowych (1 szt.), <br />- przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, <br />- rozbudowa/przebudowa chodników, <br />- przebudowa/budowa zatok autobusowych, <br />- budowa/przebudowa oświetlenia układu drogowego, <br />- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żywieckiej i na ulicach poprzecznych z odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych i istniejącej kanalizacji deszczowej, <br />- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, balustrady, itp., <br />- przebudowa/budowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w szczególności: energetycznej SN i nN, zasilania sygnalizacji świetlnej, gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sieci szerokopasmowej, <br />- budowa tymczasowych ogrodzeń, <br />- rozbiórki związane z inwestycją (w tym: elementy dróg, obiekty inżynierskie, urządzenia infrastruktury technicznej, wiaty, kioski, biletomaty), <br />- wycinka i nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, <br />- budowa sygnalizacji świetlnej na: skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Stojałowskiego/Ogrodowa, przejściu dla pieszych przy ul. Cmentarnej, skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. PCK/Skłodowskiej, przejściu dla pieszych przy ul. Tuwima, skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Lenartowicza, skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Poniatowskiego, skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul Bora-Komorowskiego/Łagodna, przejściu dla pieszych przy ul. Lenartowicza, skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Straconki i skrzyżowaniu ul. Żywieckiej z ul. Górską, <br />- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady), <br />- wykonanie oznakowania pionowe i poziomego układu drogowego. </p><p> </p><p><a href="https://image.ibb.co/bBXTXa/zyw1.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/iGvRJF/zyw1.jpg" border="0" alt="zyw1" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/chd2sa/zyw2.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/cx4xQv/zyw2.jpg" border="0" alt="zyw2" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/mVN6JF/zyw3.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/n9xvCa/zyw3.jpg" border="0" alt="zyw3" width="560px" /></a><br /> </p><p> </p><p><strong>Krakowska - zakres robót:</strong><br />- rozbudowa ulicy Krakowskiej na odcinkach w km 0+000 - 1+883 i 2+288 - 5+068, <br />- przebudowa/rozbudowa istniejących skrzyżowań ul. Krakowskiej z ulicami: Kazimierza Wielkiego, Łukasińskiego, Bohaterów Westerplatte, Wapienna, Stroma, Pola, Dembowskiego+Metalowców, Dygasińskiego, Solskiego, Wiślana, Rydla, Południowa, Świerkowa, Przybyszewskiego, Grabowa, Podgórna, Reksia, Dojazd do wysypiska, Polna, Łosiowa, Admiralska, Krańcowa, <br />- budowa obiektów inżynierskich: mostu na potoku Krzywa oraz przepustów (7 szt.), <br />- budowa ścian oporowych (4 szt.), <br />- przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, <br />- rozbudowa/budowa chodników, <br />- budowa pochylni dla pieszych, <br />- przebudowa/budowa zatok autobusowych, <br />- budowa/przebudowa oświetlenia układu drogowego, <br />- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej, na drogach poprzecznych i nowoprojektowanych odcinkach ulic bocznych z odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych i istniejącej kanalizacji deszczowej, <br />- przebudowa istniejących cieków wodnych i rowów w rejonie obiektów inżynierskich i w rejonie wylotów kanalizacji deszczowych, <br />- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, balustrady, itp., <br />- przebudowa/budowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w szczególności: energetycznej SN i nN, zasilania znaków aktywnych, zasilania sygnalizacji świetlnej, gazowej średnio i niskoprężnej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji sieci szerokopasmowej, <br />- budowa tymczasowych ogrodzeń, <br />- rozbiórki związane z inwestycją (w tym: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, garaże, elementy dróg, przepusty, urządzenia infrastruktury technicznej, wiaty, fundamenty, ogrodzenia, reklamy, stacja trafo, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe), <br />- przebudowa ekranu akustycznego, <br />- wycinka i nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej, <br />- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Podgórną, <br />- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady), <br />- wykonanie oznakowania pionowe i poziomego układu drogowego. </p><p> </p><a href="https://image.ibb.co/jO3kCa/krk1.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/f8QyXa/krk1.jpg" border="0" alt="krk1" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/ejKgkv/krk2.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/nihOyF/krk2.jpg" border="0" alt="krk2" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/bRCdXa/krk3.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/kojE5v/krk3.jpg" border="0" alt="krk3" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/iHSZ5v/krk4.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/iYtVdF/krk4.jpg" border="0" alt="krk4" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/dwndXa/krk5.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/gXqbJF/krk5.jpg" border="0" alt="krk5" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/dpqyXa/krk6.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/gmJ7Qv/krk6.jpg" border="0" alt="krk6" width="560px" /></a><br /><a href="https://image.ibb.co/g2VMkv/krk7.jpg"><img src="https://preview.ibb.co/cwaXsa/krk7.jpg" border="0" alt="krk7" width="560px" /></a><br /><br /><p> </p><p>Szacowany koszt inwestycji: 118 566 795 zł.</p><p>Pierwsze prace budowlane spodziewane są końcem roku lub na początku przyszłego.<br />Całość prac ma zostać wykonana w ciągu 1,5 roku od momentu rozpoczęcia prac. </p><p> </p><p> </p><p><font size="1">plany: MZD </font></p><p> </p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Nowe rondo w okolicach bielskich Błoni http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5273.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5273.html Tue, 25 Apr 2017 22:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę ulic Szerokiej i Czołgistów w Mikuszowicach Śląskich. Oprócz remontu drogi, wykonane zostaną nowe miejsca parkingowe (ok. 86 szt.), ścieżka rowerowa oraz powstanie rondo na skrzyżowaniu ulic: Czołgistów, Szerokiej, Pszczelej i Willowej. Łączna długość przebudowanych ulic ma wynieść ok. 1100 m.</p><p><br />Ze względu na ograniczenia budżetowe, prace rozłożone będą na dwa lata. Wszystkie roboty mają się zakończyć 31 sierpnia 2018 roku. Wykonawca będzie zobowiązany do wcześniejszego oddania do użytku ulicy Czołgistów w zakresie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku od. ul. Pocztowej do ul. Pszczelej. Początek przebudowy ulicy Szerokiej ma się rozpocząć natomiast dopiero w przyszłym roku. W przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych przez Urząd Miejski, inwestycja może być zakończona wcześniej.<br />Szacowany koszt inwestycji to 5,5 mln zł.</p><p> </p><p><a href="https://s24.postimg.org/q3gx9na8z/DOR_rys_02_Proj_Doc_Org_Ruchu.jpg" target="_blank"><img src="https://s24.postimg.org/ahzlpoyat/DOR_rys_02_Proj_Doc_Org_Ruchu.jpg" alt="" width="550" /></a></p><p> </p><p><a href="https://s24.postimg.org/hmheyq5k3/DOR_rys_03_Proj_Doc_Org_Ruchu.jpg" target="_blank"><img src="https://s24.postimg.org/6a4tgxwv9/DOR_rys_03_Proj_Doc_Org_Ruchu.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: MZD </font></p><p> </p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p> Parking w zdegradowanej Białej http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5203.html http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5203.html Fri, 17 Mar 2017 23:00:00 +0000 <p>Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. </p><p> </p><p>Jednopoziomowy, terenowy parking przewidziany jest dla około 300 samochodów osobowych, jego powierzchnia wyniesie 6800 mkw. Parking skomunikowany zostanie z ulicą Paderewskiego i ewentualnie z ulicą Legionów. </p><p>Przed przystąpieniem do prac, miasto będzie musiało wyburzyć szereg zdegradowanych, pofabrycznych zabudowań zlokalizowanych na miejscu przyszłego parkingu. W pobliżu, w 2016 roku, zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na zlecenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej również wyburzono część budynków grożących zawaleniem. Wyburzono wówczas sześć pofabrycznych, rozsypujących się budowli na zapleczu budynku przy ul. Paderewskiego 5.</p><p> </p><p>Projektant będzie miał 210 dni na wykonanie pełnej dokumentacji.</p><p> </p><p><a href="https://s30.postimg.org/vclnclq1b/paderewskiego.jpg" target="_blank"><img src="https://s30.postimg.org/4erqav5e9/paderewskiego.jpg" alt="" width="550" /></a> </p><p> </p><p><font size="1">plany: MZD</font></p><p> </p><p> </p><p>----- </p><p> </p><p>REKLAMA:</p><p> </p><p><a href="http://www.studiomod.pl" target="_blank" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy"><img src="http://www.studiomod.pl/studiomod_bielsko.png" alt="" title="Studio Reklamy Mod - Bielsko-Biała - strony www, projektowanie stron internetowych, wizytówki, plakaty, ulotki, banery, kasetony, szyldy" width="560" height="200" /></a> </p><p> </p><p> </p>